DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET BALLUM FORLAND (505700)  

Kommune:Tønder
Lokalafdeling:DOF Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Strandeng/Strandeng/Strandeng/Kyst/vade
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter på lokaliteten:232
Observationsdage/observationer:2666/43146
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 55.123352/8.668326

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: