Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Vadehavet

Beskrivelse
Vadehavet er et af verdens vigtigste levesteder for vandfugle og uundværligt for mange af de fugle, der kommer hertil på træk.

Danmark, Tyskland og Holland har etableret et såkaldt trilateralt samarbejde med et fælles sekretariat, der bl.a. skal tage sig af naturen og miljøet i Vadehavet.

Vadehavets danske del er knap 100 km lang og rummer fire øer: Fanø, Mandø, Rømø og den ubeboede ø Langli.

Vadehavets danske del udgør ca. 10 procent af hele Vadehavet, svarende til ca. 1.350 km².

Det er ikke mindst på grund af tidevandet, at Vadehavet er et naturområde, der er helt specielt, hvilket blandt andet viser sig, når de store vader bliver tørre ved lavvande. Vadehavets særlig værdi skyldes også, at mange åer løber ud i Nordsøen gennem Vadehavet, heriblandt Varde Å hvis udløb er det sidste, tilbageværende udløb i Vadehavet som ikke er reguleret. I det hele taget er den danske del af Vadehavet den mindst regulerede; som et andet eksempel kan nævnes at Skallingen rummer Vadehavets største uinddigede marskområde.

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde
Areal: 69861 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Stillehavsøsters
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af stillehavsøsters
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 74
Sidste måned: 236

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet