DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET KEGNÆS, HARTSØ (535300)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Sø/Sø/Fersk eng/overdrev/Fersk eng/overdrev
Lokaliteten er del af IBA:Flensborg Fjord og Nybøl Nor
Fuglearter på lokaliteten:199
Observationsdage/observationer:1369/23765
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 54.869876/9.914959

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: