DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET TRILLEN, HØRUPHAV (535500)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokaliteten er del af IBA:Flensborg Fjord og Nybøl Nor
Fuglearter på lokaliteten:190
Observationsdage/observationer:1374/19664
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 54.901162/9.879226

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: