DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET FJANDø (679020)  

Kommune:Holstebro
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Ubeboet ø/holm
Beskrivelse:I den sydlige del af Nissum Fjord ligger den knap 40 ha. store Fjandø samt den lille Kollingø, som er vigtige ynglepladser for især kolonirugende kystfugle. De ydre dele af Fjandø udgøres af klitlignende strandvolde, og uden for disse findes der tørre engbræmmer af varierende bredde. Fjandøs midte dækkes af en karakteristisk hedevegetation af bl.a. lyng, revling, blåtop og mosebølle. Særligt på øens nordlige og østlige dele ligger der flere små vandhuller med bl.a. vegetation af tranebær, mosebunke, almindelig vandranunkel og kogleaks. Øens vegetation holdes nede af får, der udsættes om foråret. Kollingø vest for Fjandø er mere ensartet bevokset af tagrør og høje græsser.
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter på lokaliteten:179
Observationsdage/observationer:1143/6392
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 56.340940/8.184155

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: