DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET STUBBE SØ FUGLEVÆRNSFONDENS RESERVAT (701185)  

Kommune:Syddjurs
Lokalafdeling:DOF Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Sø/Fersk eng/overdrev/Nåleskov
Lokaliteten er del af IBA:Stubbe Sø
Fuglearter på lokaliteten:172
Observationsdage/observationer:964/12788
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (bredde/længde): 56.262409/10.711854

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: