DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET STUBBE SØ FUGLEVÆRNSFONDENS RESERVAT (701185)  

Kommune:Syddjurs
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Sø/Fersk eng/overdrev/Nåleskov
Lokaliteten er del af IBA:Stubbe Sø
Fuglearter på lokaliteten:167
Observationsdage/observationer:814/9783
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (længde/bredde): 10.711854/56.262409

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: