DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET STUBBE SØ FUGLEVÆRNSFONDENS RESERVAT (701185)  

Kommune:Syddjurs
Lokalafdeling:DOF Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Sø/Fersk eng/overdrev/Nåleskov
Lokaliteten er del af IBA:Stubbe Sø
Fuglearter på lokaliteten:175
Observationsdage/observationer:1056/14599
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 56.262409/10.711854

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: