DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET NØRREÅDALEN OMKRING SKJERN HOVEDGÅRD (761660)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Fersk eng/overdrev/Agerland
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter på lokaliteten:176
Observationsdage/observationer:985/11720
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 56.450446/9.760792

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: