DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET AGERØ, FUGLESKJULET (773262)  

Kommune:Morsø
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter på lokaliteten:140
Observationsdage/observationer:547/5531
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 56.716705/8.562528

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: