DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET AGERØ, FUGLESKJULET (773262)  

Kommune:Morsø
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter på lokaliteten:133
Observationsdage/observationer:437/4148
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (længde/bredde):8.562527964088934/56.7167048404776

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

År: