DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET AGERØ, FUGLESKJULET (773262)  

Kommune:Morsø
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter på lokaliteten:134
Observationsdage/observationer:462/4577
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (længde/bredde): 8.562528/56.716705

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: