DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 12174498 - 21/01/2013  

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)30
Adfærd:Fouragerende
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:BEJ
Kommentar til tur:Div. obs. Mosen og stranden. Koldt og blæsende. Stadig snedække
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:21-01-2013 14:52:40
Links:Information om Kvækerfinke
 Billeder af Kvækerfinke på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 21/01/2013  

Havlit1 rastende
Ederfugl10 rastende
Sortand200 rastende
Hvinand5 rastende
Sandløber65 rastende
Stormmåge160 rastende
Sølvmåge380 rastende
Gråmåge1 2. kalenderår fouragerende
Svartbag3 rastende
Tårnfalk1 rastende
Jagtfalk (SU)1 2. kalenderår rastende
Sortkrage2 rastende
Topmejse2 fouragerende
Solsort5 fouragerende
Sjagger7
Bogfinke5 fouragerende
Kvækerfinke30 fouragerende
Spættet Sæl1 død
Rådyr1 rastende