DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 13115371 - 27/08/2013  

Aftenfalk (Falco vespertinus)1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Rastende
Tid:12:15-13:30
Kommentar til obs.:Blev opdaget skruende bag det hvide hus, hvorefter den forsvandt bag fyret. Blev dog hurtigt fundet igen, da den sad på mammutbunkeren i lang tid og pudsede sig. Da den igen lettede fouragerede den i luften, bl.a. med korte musninger, og fik åbenbart bytte, da den åd i luften. Forsvandt mod nord, men sås kortvarigt lidt senere, da den igen var nede og vende.
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:Skat, John Andersen
Kommentar til tur:Div. obs.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:25-09-2013 12:32:02
Links:Information om Aftenfalk
 Billeder af Aftenfalk på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 27/08/2013  

Rødstrubet Lom3
Sule3
Skarv111
Fiskehejre2 trækkende mod syd
Grågås4 trækkende mod syd
Gravand3 trækkende mod syd
Pibeand8 trækkende mod syd
Krikand1 trækkende mod syd
Spidsand7
Fløjlsand3
Hvepsevåge1 trækkende mod øst
Havørn1 1. kalenderår trækkende mod sydøst
Rørhøg4
Tårnfalk50
Aftenfalk1 1. kalenderår rastende
Strandskade32
Hjejle5
Islandsk Ryle52
Sandløber34
Almindelig Ryle52
Dobbeltbekkasin7
Lille Kobbersneppe2
Rødben14
Almindelig Kjove1 2. kalenderår mellemform trækkende mod syd
Hættemåge59
Sildemåge3
Ringdue5 rastende
Vendehals1 fanget og ringmærket
Landsvale310
Bysvale10 rastende
Skovpiber35
Gul Vipstjert42
Hvid Vipstjert38
Jernspurv13
Rødstjert63
Sortstrubet Bynkefugl6
Stenpikker117
Solsort6
Rørsanger1 fanget og ringmærket
Gulbug1 fanget og ringmærket
Høgesanger1 fanget og ringmærket
Gærdesanger1 fanget og ringmærket
Tornsanger33
Havesanger61
Gransanger1 fanget og ringmærket
Løvsanger225
Grå Fluesnapper26
Lille Fluesnapper1 fanget og ringmærket
Broget Fluesnapper50
Topmejse1 rastende
Skovskade1 fanget og ringmærket
Husskade2 rastende
Sortkrage x Gråkrage (hybrid)1 rastende
Skovspurv17
Bogfinke1 rastende
Grønirisk10 rastende
Stillits1 trækkende mod syd
Tornirisk16
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken2
Lille Gråsisken1 rastende
Lille Korsnæb3
Gulspurv13