DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 19327113 - 27/05/2017  

Hedehøg (Circus pygargus)1
Adfærd:Trækkende mod nordøst
Tid:12:45-12:47
Kommentar til obs.:Formentlig 2K hun. Langvinget med brede hvide 'briller' og ingen halskrave
Lokalitet:Nordre Klapper, Kalvebod Fælled (10:40 - 18:00)
Observatør:Ib Jensen
Medobservatør:Delvist JTS og ABL
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:01-06-2017 13:29:53
Links:Information om Hedehøg
 Billeder af Hedehøg på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 27/05/2017  

Vagtel1 syngende
Trane7 trækkende mod nord
Småspove1 overflyvende
Dobbeltbekkasin1 territoriehævdende
Hvepsevåge3 trækkende mod nordøst
Hedehøg1 trækkende mod nordøst
Havørn1 immatur (umoden) trækkende mod nordvest
Rød Glente3 trækkende mod nordøst
Rødrygget Tornskade1 han rastende
Skovpiber3 syngende
Gul Vipstjert (ssp. flava)3 ynglefugle - ængstelig/urolige fugle