DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 2011730 - 24/10/2004  

Silkehale (Bombycilla garrulus)3240
Adfærd:Rastende
Kommentar til obs.:toltalsummen 22-24/10 var hhv fredag 2156, lørdag 10773 og søndag 10803. I alt 23732. Men min 3240 blev set uden gengangere, men det faktiske tal i Fr.havn denne weekend ligger på 4-5000 fugle. Med observatører er SEF, EHS, TFR, HEC, TOC.
Lokalitet:Frederikshavn
Observatør:Rene Larsen
Medobservatør:TFR, EHS, SEF, HEC, TOC
Metode:Totaloptælling
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:01-01-1970 01:00:01
Links:Information om Silkehale
 Billeder af Silkehale på netfugl.dk