DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 21405974 - 24/08/2018  

Havørn (Haliaeetus albicilla)1
Antal pr. obs.:1/1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Rastende
Lokalitet:Klydesøen, Kalvebod Fælled (10:25 - 17:00)
Observatør:Karsten Busk Laursen
Medobservatør:MH, Stig Sonne, 1, StS, LEj, Lars Paabys grandkusi
Kommentar til tur:Sydtårnet 1025 - 1530 og Mellemtårnet 1545 - 17. Another fine day in the lake district.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:24-08-2018 20:43:42
Links:Information om Havørn
 Billeder af Havørn på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Knarand35 rastende
Sort Stork1 1. kalenderår overflyvende
Klyde24 rastende
Strandhjejle10 adult (udfarvet) rastende
Hjejle660 rastende
Stor Præstekrave152 rastende
Vibe180 rastende
Småspove1 rastende
Storspove13 rastende
Lille Kobbersneppe5 rastende
Stor Kobbersneppe (ssp. limosa)4 rastende
Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica)1 rastende
Islandsk Ryle1 adult (udfarvet) rastende
Brushane7 rastende
Kærløber1 1. kalenderår rastende
Krumnæbbet Ryle2 adult (udfarvet) rastende
Temmincksryle1 1. kalenderår rastende
Sandløber1 1. kalenderår rastende
Dværgryle2
Dobbeltbekkasin31 rastende
Hvidklire1 rastende
Rødben2 rastende
Odinshane1 1. kalenderår rastende
Dværgterne2 rastende
Rovterne5 rastende
Havørn2
Isfugl1 han overflyvende