DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 2315315 - 30/08/1990  

Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)1
Adfærd:Trækkende mod syd
Kommentar til obs.:Ja ja, den er tidligt på færde og Bent var også efter os, men vi var flere der så den, bla HKn og Michael Clausen. Den kom trækkende sammen med en flok Dobbeltbekkasiner og her skilte den sig ud ved at være klart mindre og man kunne også sammenligne næblængde og her kunne man se de noget mindre næb hos Enkeltbekkasinen. Desuden virkede den også mere mørk på ryggen. Det er forsat den eneste august Enkeltbekasin jeg har set i DK. HKn
Lokalitet:Blåvands Huk (06:15 - 09:15)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Observationen er:Konverteret fra et ukendt databaseformat
Indtastet:07-11-2013 16:14:47
Links:Information om Enkeltbekkasin
 Billeder af Enkeltbekkasin på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 30/08/1990  

Rødstrubet Lom2 rastende
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom2 trækkende mod nord
Sule9
Skarv11
Fiskehejre1 trækkende mod syd
Pibeand12
Krikand8
Spidsand3
Ederfugl4 trækkende mod syd
Sortand417
Spurvehøg64
Tårnfalk9
Dværgfalk1 trækkende mod syd
Vagtel1 indtrækkende
Strandskade208
Stor Præstekrave16
Hjejle10
Strandhjejle13
Islandsk Ryle94
Sandløber2 trækkende mod syd
Almindelig Ryle94
Enkeltbekkasin1 trækkende mod syd
Dobbeltbekkasin10 trækkende mod syd
Lille Kobbersneppe4
Storspove6
Rødben10
Stenvender13 trækkende mod syd
Almindelig Kjove20
Hættemåge98 rastende
Stormmåge53 rastende
Sildemåge19 rastende
Sølvmåge111 rastende
Svartbag16 rastende
Ride840 rastende
Splitterne345
Fjordterne163 trækkende mod nord
Huldue1 trækkende mod øst
Tyrkerdue2 trækkende mod nord
Mursejler28
Sanglærke1 trækkende mod syd
Digesvale3
Landsvale544
Bysvale197
Skovpiber51
Engpiber24
Gul Vipstjert138
Hvid Vipstjert23
Gærdesmutte1 rastende
Jernspurv3 rastende
Rødstjert2 rastende
Bynkefugl24
Stenpikker12
Solsort1 rastende
Sjagger1 rastende
Rørsanger1 rastende
Gærdesanger2 rastende
Tornsanger1 rastende
Havesanger7 rastende
Munk1 rastende
Gransanger1 rastende
Løvsanger6 rastende
Fuglekonge1 rastende
Broget Fluesnapper3 rastende
Husskade2 rastende
Stær3 trækkende mod nord
Grønsisken122
Tornirisk2
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken1 rastende
Lille Korsnæb33 trækkende mod syd
Gulspurv3
Hortulan10
Rørspurv1 trækkende mod syd