DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 23983555 - 02/02/2020  

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)250000
Adfærd:Rastende på overnatningsplads
Kommentar til obs.:Indflyvning i tætte vedvarende flokke gennem en times tid. Slår sig til ro overalt i 5 til 20 meters højde i unge og ældre nåletræer. Sidder både på nøgne grene og inde i skjul bag nålene. De tætteste mængder slog sig ned for natten inden for 130 x 100 m lig med 13.000 m2. 20 fugle per m2 i snit svarer til 260.000 individer. I mange træer var der langt over 100 fugle, så 20 per m2 vurderes som et realistisk minimum. Under indflyvningen var flokkene udsat for angreb af to dværgfalke, som sneg sig ind mellem finkerne i drosselflugt. Om falkene havde held med sig, så vi ikke. Desuden angreb af 2 måske 3 spurvehøge.
Lokalitet:Hjøllund (16:00 - 17:30)
Nøjagtig position:
Observatør:Jens Muff Hansen
Medobservatør:Jakob Muff Grønne
Observationen er:Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android
Indtastet:02-02-2020 17:11:31
Links:Information om Kvækerfinke
 Billeder af Kvækerfinke på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 02/02/2020  

Spurvehøg2 fouragerende
Musvåge1 overflyvende
Dværgfalk2 fouragerende
Kvækerfinke250000 rastende på overnatningsplads