DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 7648530 - 27/08/2009  

Pomeransfugl (Charadrius morinellus)8
Adfærd:Trækkende mod syd
Tid:08:55
Kommentar til obs.:7 ad + 1 1k. HBR ringede til mig fra sabinebunkeren kl. 7.10 og sagde, at de lige havde haft 8 pomeransfugle og at de kom lige i strandkanten. Jeg gav mig til at kigge efter dem, men der kom ingen. Kl. 8.55 får jeg så øje på en flok på 8 fugle mod nord og får dem hurtigt bestemt til poms. De kom i brændingen. Det er den største flok i Blåvand nogensinde og det første fund siden 1999 iflg. Dofbasen.
Lokalitet:Blåvands Huk (08:45 - 09:00)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Indtastet af:Henrik Böhmer
Medobservatør:HBØ
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:27-08-2009 09:30:47
Links:Information om Pomeransfugl
 Billeder af Pomeransfugl på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 27/08/2009  

Rødstrubet Lom2
Sule70
Skarv14 trækkende mod syd
Fiskehejre1 trækkende
Krikand2 trækkende mod syd
Ederfugl1 hun trækkende mod syd
Sortand4130
Spurvehøg2
Tårnfalk5
Strandskade85
Stor Præstekrave39
Pomeransfugl8 trækkende mod syd
Hjejle17
Strandhjejle3
Islandsk Ryle39
Sandløber62
Dværgryle2 trækkende mod syd
Almindelig Ryle85
Lille Kobbersneppe29
Småspove3
Storspove2 trækkende mod syd
Rødben10
Stenvender5
Almindelig Kjove2
Hættemåge3 adult (udfarvet) trækkende mod syd
Stormmåge1 adult (udfarvet) trækkende mod syd
Sildemåge74
Sølvmåge16 trækkende mod syd
Svartbag14 trækkende mod syd
Ride1 1. kalenderår trækkende mod syd
Splitterne172
Fjordterne4
Fjordterne/Havterne75
Havterne17
Bysvale14
Gærdesmutte1 syngende
Jernspurv1 rastende
Bynkefugl1 rastende
Sortstrubet Bynkefugl1 rastende
Stenpikker1 rastende
Tornsanger3
Broget Fluesnapper2
Musvit2 rastende
Rødrygget Tornskade1 rastende
Gulspurv1 rastende