DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 7835710 - 14/10/2009  

Engpiber (Anthus pratensis)2
Antal pr. obs.:1/1/2
Adfærd:Trækkende
Lokalitet:Blåvands Huk (09:45 - 10:00)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Indtastet af:Henrik Böhmer
Medobservatør:HBØ PRA SKI HLÆ+7
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:14-10-2009 18:55:41
Links:Information om Engpiber
 Billeder af Engpiber på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 14/10/2009  

Kortnæbbet Gås745
Hvinand1 1. kalenderår eller mere hun-farvet trækkende mod syd
Toppet Skallesluger8
Gråstrubet Lappedykker1 trækkende mod syd
Rødstrubet Lom15
Skarv336
Stenvender9 trækkende mod syd
Skovsneppe1 rastende
Hættemåge31
Blå Kærhøg1 hun-farvet trækkende mod syd
Skovhornugle1 rastende
Vandrefalk1 adult (udfarvet) rastende
Storfalk sp.1 1. kalenderår trækkende
Husskade4 rastende
Allike486
Råge40 trækkende
Bjerglærke1 trækkende
Sanglærke12 trækkende
Gransanger7
Fuglekonge12
Gærdesmutte18
Stær50 trækkende
Vandstær1 rastende
Rødhals11
Vindrossel29
Solsort1 fanget og ringmærket
Sjagger1 trækkende
Jernspurv6
Skovspurv7
Engpiber4
Skærpiber1 trækkende
Bogfinke10
Kvækerfinke16
Grønirisk8
Bjergirisk3 trækkende
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken13 trækkende
Lille Korsnæb10 trækkende
Grønsisken6 trækkende
Rørspurv2
Admiral1 rastende