DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 12174499 - 21/01/2013  

Sjagger (Turdus pilaris)6
Antal pr. obs.:6/1
Adfærd:Trækkende mod syd
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:BEJ
Kommentar til tur:Div. obs. Mosen og stranden. Koldt og blæsende. Stadig snedække
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:21-01-2013 14:52:49
Links:Information om Sjagger
 Billeder af Sjagger på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Ederfugl10 rastende
Sortand200 rastende
Havlit1 rastende
Hvinand5 rastende
Sandløber65 rastende
Stormmåge160 rastende
Sølvmåge380 rastende
Svartbag3 rastende
Gråmåge1 2. kalenderår fouragerende
Tårnfalk1 rastende
Jagtfalk (SU)1 2. kalenderår rastende
Sortkrage2 rastende
Topmejse2 fouragerende
Solsort5 fouragerende
Sjagger7
Bogfinke5 fouragerende
Kvækerfinke30 fouragerende
Spættet Sæl1 død
Rådyr1 rastende