DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 12785715 - 28/05/2013  

Munk (Sylvia atricapilla)1
Adfærd:Rastende
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:HKn,BeJ,HeB,SAAC,PPO
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:28-05-2013 12:04:36
Links:Information om Munk
 Billeder af Munk på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Grågås1 overflyvende
Mursejler4 trækkende mod øst
Gøg4 rastende
Huldue1 trækkende mod syd
Ringdue30 trækkende mod syd
Tyrkerdue7 overflyvende
Stor Præstekrave1 rastende
Vibe1 trækkende mod syd
Dobbeltbekkasin2 rastende
Sandløber35 rastende
Fjordterne/Havterne60 rastende
Splitterne55 rastende
Skarv3
Purpurhejre (SU)1 trækkende mod syd
Tårnfalk1 rastende
Rødrygget Tornskade10 rastende
Husskade2 rastende
Sanglærke10 rastende
Landsvale11 rastende
Bysvale10 rastende
Løvsanger20 rastende
Gransanger1 rastende
Rørsanger1 rastende
Gulbug10 rastende
Græshoppesanger1 rastende
Munk1 rastende
Havesanger15 rastende
Gærdesanger5 rastende
Tornsanger28 rastende
Stær8 rastende
Solsort4 rastende
Broget Fluesnapper3 rastende
Rødstjert1 rastende
Stenpikker4 rastende
Skovspurv4 rastende
Jernspurv3 rastende
Hvid Vipstjert (ssp. alba)7 rastende
Skovpiber6 rastende
Bogfinke3 rastende
Karmindompap6 rastende
Grønirisk2 rastende
Tornirisk15 rastende
Lille Gråsisken4 rastende
Gulspurv6 rastende
Rørspurv2 rastende
Strandtudse2 rastende
Spættet Sæl7 rastende
Gråsæl1 rastende