DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 20979324 - 19/05/2018  

Lille Skrigeørn (Clanga pomarina)0
Adfærd:Trækforsøgende
Kommentar til obs.:Mulig Lille Skrigeørn gjorde trækforsøg i skrue sammen med musvåger. Desværre blev de i baglandet i modlys, hvorfor afstand var stor og ingen farver kunne erkendes. Fuglen tog omkring 10 runder i skruen tæt sammen med våger inden den gled retur mod sydøst. Lidt større vingefang og særligt bredere vinger end musvåger, både arm og hånd. Korthalet og kredsende med kuplede vingestilling. Ingen vingeslag set. Forsøgt genfundet på retur ved Tyvhøj, hvor der dog kom mange våger uden den pågældende fugl var i blandt. Måske er den gået op igen?
Lokalitet:Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (04:30 - 11:15)
Observatør:Kent Olsen
Medobservatør:ESB
Observationen er:Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android
Indtastet:19-05-2018 16:07:58
Links:Information om Lille Skrigeørn
 Billeder af Lille Skrigeørn på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Canadagås2 trækkende mod nordøst
Grågås34 trækkende mod nordøst
Ederfugl112 trækkende
Sortand238 trækkende mod nordvest
Toppet Skallesluger18 trækkende
Agerhøne2 rastende
Mursejler7 trækkende
Gøg1 overflyvende
Tyrkerdue1 trækkende mod vest
Strandskade6 trækkende mod vest
Stor Præstekrave2 rastende
Lille Kobbersneppe1 trækkende mod vest
Mudderklire1 trækkende
Tinksmed1 trækkende
Splitterne1 trækkende mod vest
Rødstrubet Lom7 trækkende mod nordvest
Sortstrubet Lom2
Islom1 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt trækkende mod nordvest
Sule6 trækkende mod nordvest
Hvepsevåge2 territoriehævdende
Lille Skrigeørn0 trækforsøgende
Spurvehøg8 trækkende
Rørhøg1 trækkende
Musvåge78 trækforsøgende
Tårnfalk2
Dværgfalk1 trækkende mod nordøst
Allike16 trækforsøgende
Løvsanger8 trækkende
Havesanger3 syngende
Stær5 trækkende mod vest
Broget Fluesnapper1 trækkende
Rødstjert3 syngende
Stenpikker2 trækkende
Skovspurv2 trækkende
Jernspurv1 overflyvende
Gul Vipstjert43 trækkende mod øst
Engpiber4 trækkende mod øst
Skovpiber27 trækkende mod øst
Bogfinke16 trækforsøgende
Kvækerfinke1 trækforsøgende
Kernebider6 trækkende mod øst
Karmindompap1 trækkende mod vest
Grønirisk5 trækforsøgende
Stillits6 trækkende mod øst
Bomlærke14 trækforsøgende