DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 25471083 - 28/08/2020  

Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus)41
Antal pr. obs.:41/2
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Trækkende mod sydvest
Lokalitet:Gedser Odde (05:43 - 10:43)
Observatør:Gedser Fuglestation Træktælling
Medobservatør:Anders Prehn,SSN,OFL,OJA,PhE,JEH,PRA,KH
Metode:Trækfugletælling
Kommentar til tur:Standardtid
Vind:SØ 7 m/s
Skydække:8/8
Temperatur:15 grader
Sigtbarhed:25000 meters sigt
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:28-08-2020 15:16:41
Links:Information om Dværgmåge
 Billeder af Dværgmåge på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Knopsvane58 trækkende mod øst
Skeand128 trækkende mod sydvest
Knarand1 trækkende mod sydvest
Pibeand230 trækkende mod sydvest
Spidsand29 trækkende mod sydvest
Krikand780 trækkende mod sydvest
Troldand34 trækkende mod sydvest
Ederfugl465 trækkende mod sydvest
Fløjlsand10 trækkende mod sydvest
Sortand1005 trækkende mod sydvest
Mursejler5 trækkende mod sydvest
Gråstrubet Lappedykker8 trækkende mod sydvest
Strandhjejle1 trækkende mod sydvest
Stor Præstekrave4 trækkende mod sydvest
Rødben4 trækkende mod sydvest
Hvidklire7 trækkende mod sydvest
Stenvender2 trækkende mod sydvest
Brushane1 trækkende mod sydvest
Sandløber7 trækkende mod sydvest
Almindelig Ryle71 trækkende mod sydvest
Vader sp., Lille27 trækkende mod vest
Fjordterne155 trækkende mod sydvest
Dværgmåge43
Almindelig Kjove22 trækkende mod sydvest
Fiskehejre5 trækkende mod øst
Fiskeørn1 trækkende mod syd
Spurvehøg4
Lærkefalk2
Svale sp.66 trækkende mod syd
Gul Vipstjert226 trækkende mod syd
Skovpiber922 trækkende mod syd
Grønsisken307 trækkende mod syd