DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 6007590 - 22/04/2008  

Rødstrubet Lom (Gavia stellata)1
Antal pr. obs.:3/1/1/1
Adfærd:Trækkende mod nord
Lokalitet:Blåvands Huk (06:45 - 07:00)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Indtastet af:Bent Jakobsen
Medobservatør:BEJ
Metode:Trækfugletælling
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:22-04-2008 21:04:57
Links:Information om Rødstrubet Lom
 Billeder af Rødstrubet Lom på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Grågås5 trækkende mod nord
Krikand4
Ederfugl10
Sortand11
Toppet Skallesluger1 rastende
Agerhøne1 rastende
Huldue1 rastende
Ringdue11
Tyrkerdue7
Rørhøne (Grønbenet)1 indtrækkende
Strandskade1 trækkende mod syd
Hjejle5
Storspove27
Dobbeltbekkasin1 rastende
Islandsk Ryle3 trækkende mod syd
Sandløber105 rastende
Havterne20 rastende
Fjordterne/Havterne3 trækkende mod nord
Splitterne160 rastende
Hættemåge50 rastende
Stormmåge600 rastende
Sølvmåge400 rastende
Svartbag5 rastende
Sildemåge6
Rødstrubet Lom6
Skarv7
Blå Kærhøg1 rastende
Musvåge3 rastende
Vendehals1 2. kalenderår fanget og ringmærket
Lærkefalk1 indtrækkende
Husskade2 rastende
Allike17
Sortkrage4 rastende
Gråkrage1 rastende
Blåmejse1 rastende
Musvit2 rastende
Sanglærke20 rastende
Landsvale4
Bysvale3
Løvsanger5 rastende
Gransanger13
Munk17
Gærdesanger7
Fuglekonge7
Gærdesmutte12
Stær32
Sangdrossel50
Solsort7
Sjagger3 indtrækkende
Ringdrossel5
Rødhals35
Husrødstjert1 syngende
Sortstrubet Bynkefugl1 han rastende
Stenpikker3
Gråspurv1 rastende
Jernspurv73
Hvid Vipstjert5 rastende
Engpiber5
Skovpiber1 indtrækkende
Bogfinke15
Kvækerfinke6
Grønirisk7
Tornirisk26
Lille Gråsisken5 trækkende
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken4 rastende
Lille Korsnæb2 trækforsøgende
Gulspurv2
Rørspurv10
Hugorm1