DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 9119478 - 18/10/2010  

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)1
Antal pr. obs.:1/1/1
Adfærd:Trækkende mod syd
Lokalitet:Blåvands Huk (11:00 - 11:15)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Indtastet af:Henrik Böhmer
Medobservatør:HBØ ALM
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:21-10-2010 21:34:30
Links:Information om Gråstrubet Lappedykker
 Billeder af Gråstrubet Lappedykker på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Pibeand1 trækkende mod syd
Krikand4 trækkende mod nord
Ederfugl12
Fløjlsand2
Sortand1463
Hvinand3 trækkende mod syd
Toppet Skallesluger1 trækkende mod syd
Gråstrubet Lappedykker3
Sorthalset Lappedykker1 1. kalenderår eller mere vinterdragt trækkende mod syd
Stenvender2
Almindelig Ryle5 trækkende mod syd
Dværgmåge11
Ride74
Stormmåge4
Søkonge4
Lomvie3
Rødstrubet Lom9
Sule30
Tårnfalk1 trækforsøgende
Stær3 indtrækkende
Bjergvipstjert1 trækkende mod syd