DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 28203318 - 24/08/2021  

Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)2
Alder:Adult (udfarvet)
Dragt:Sommerdragt/yngledragt
Adfærd:Trækkende mod nord
Kommentar til obs.:Lang vadefugl med langt næb og meget lange ben der stak ud. Klart hvidt vingebånd og meget rødt bryst og hals, nok islandica. Hør lyden af to glade observatører i odagelsesøjeblikket(Og opremsning af kendetegnene i øjeblikket)
Lokalitet:Blåvands Huk (06:15 - 06:45)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:JP, STH, MiB
Metode:Trækfugletælling
Kommentar til tur:Hukket, standardtid, skydække 0/8 men lav dis
Lydfiler til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:24-08-2021 13:45:04
Senest redigeret:24-08-2021 13:54:34
Links:Information om Stor Kobbersneppe
 Billeder af Stor Kobbersneppe på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Krikand7 trækkende mod syd
Strandskade12 trækkende mod syd
Stor Præstekrave8 1. kalenderår trækkende mod syd
Storspove3 trækkende mod syd
Stor Kobbersneppe2 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt trækkende mod nord
Sandløber2 trækkende mod syd
Almindelig Ryle21 trækkende mod syd
Fjordterne69 trækkende mod syd
Splitterne29 trækkende mod syd
Hættemåge70 trækkende mod syd
Skarv52 trækkende mod syd
Gul Vipstjert3 trækkende mod syd
Skovpiber1 trækkende mod syd