DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 28203318 - 24/08/2021  

Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)2
Alder:Adult (udfarvet)
Dragt:Sommerdragt/yngledragt
Adfærd:Trækkende mod nord
Kommentar til obs.:Lang vadefugl med langt næb og meget lange ben der stak ud. Klart hvidt vingebånd og meget rødt bryst og hals, nok islandica. Hør lyden af to glade observatører i odagelsesøjeblikket(Og opremsning af kendetegnene i øjeblikket)
Lokalitet:Blåvands Huk (06:15 - 06:45)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:JP, STH, MiB
Metode:Trækfugletælling
Kommentar til tur:Hukket, standardtid, skydække 0/8 men lav dis
Lydfiler til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:24-08-2021 13:45:04
Links:Information om Stor Kobbersneppe
 Billeder af Stor Kobbersneppe på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 24/08/2021  

Pibeand1 han sommerdragt/yngledragt trækkende mod syd
Krikand11
Skarv82
Strandskade47
Stor Præstekrave28
Storspove3 trækkende mod syd
Stor Kobbersneppe2 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt trækkende mod nord
Stenvender13
Islandsk Ryle3 trækkende mod syd
Sandløber28
Almindelig Ryle22
Svaleklire15 trækkende
Hvidklire1 trækkende mod syd
Hættemåge233
Fjordterne198
Splitterne84
Rørhøg2
Tårnfalk2 trækkende mod sydvest
Landsvale11 trækkende mod syd
Stenpikker5 trækkende mod syd
Skovpiber9
Gul Vipstjert10