DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 31620532 - 27/03/2023  

Kongeørn (Aquila chrysaetos)2
Alder:Immatur (umoden)
Adfærd:Trækforsøgende
Lokalitet:Skagen Fuglestations træktotaler
Observatør:Skagen Fuglestation
Medobservatør:LGE
Metode:Rovfugletælling
Kommentar til tur:Samlet rovfugle-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:29-03-2023 14:51:53
Links:Information om Kongeørn
 Billeder af Kongeørn på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Kongeørn2 immatur (umoden) trækforsøgende
Spurvehøg12 trækforsøgende
Duehøg1 han 2. kalenderår trækforsøgende
Musvåge15 trækforsøgende