For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

27-01-2017: Gentofte Sø
JULEGÅSEN FIK SELSKAB AF EN NYTÅRSGÅS!
Den tidligere omtalte gåsehybrid, en krydsning mellem canadagås og grågås, der har opholdt sig i søen siden november i fjor, har...


14-01-2017: Gundsømagle Sø
Der er kommer nyt gelænder på trappen fra P-pladsen.
Den gamle gangbro langs søkanten til Østtårnet er ved at blive udskiftet. - Forventes færdigt til marts.


14-01-2017: Flyndersø & Stubbergård Sø
Januar Midvinter tællingen - IBA tælling - 2017

Tællingen blev foretaget i godt vejr med et par plusgrader og jævn vind fra NV. Ingen nedbør og lidt sol i begyndelsen.
Tællerne...


22-12-2016: Gentofte Sø
NY KALENDER MED SØENS FUGLE!
Den lokale fuglefotograf Heidi Quist har udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte og årstidsrelaterede fuglefotos, alle taget ved Gentofte Sø....


12-12-2016: Gribskovområdet
Sidste nyt.

Ynglefuglestatus 2016 for Gribskov-området.
En opgørelse over ynglesæsonen 2016 ligger klar, og kan nu læses her på siden.
24 arter er blevet talt i 2016....

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (6024)
Gribskovområdet (784)
Gentofte Sø (539)
Ringkøbing Fjord (508)
Tystrup-Bavelse Søerne (501)
Hostrup Sø, Assenholm Mose & Felsted Vestermark (454)
Hovvig (423)
Holmegårds Mose & Porsmose (405)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (400)
Skjern Å-dalen (384)

I alt er 130 lokalitetssider vist 31018 gange denne måned. Se mere statistik her.