For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

30-11-2016: Gentofte Sø
NY KALENDER MED SØENS FUGLE!
Den lokale fuglefotograf Heidi Quist har udgivet en årskalender illustreret med 12 flotte fuglefotos, alle taget ved Gentofte Sø. Kalenderen kan købes hos...


03-11-2016: Gundsømagle Sø
Tagrør mm er fjernet for at forhindre tilgroning af Gåseengen.

27-10-2016: Gentofte Sø
MEGET FÅ – OG SMÅ - SVANEUNGER I SØEN I ÅR
Som mange nok har bemærket, har der i de seneste måneder kun været to, usædvanligt små knopsvaneunger i søen. Sidst i juni var der...


28-09-2016: Gentofte Sø
EFTERÅRSTRÆKKET ER I GANG
Selvom vejret først blev rigtig efterårsagtigt den 28. september, har fugletrækket sydpå været i gang hele måneden. Der er således set pæne antal af rovfugle...


19-09-2016: Gundsømagle Sø
Medlemmer af arbejdsgruppen har klippet rør omkring gangbroen i rørskoven.
Skægmejserne var meget samarbejdsvillige - hørtes hele tiden og op til 8 sad på gelænderet på få meters afstand.

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (2731)
Gribskovområdet (315)
Gentofte Sø (286)
Hostrup Sø, Assenholm Mose & Felsted Vestermark (285)
Tystrup-Bavelse Søerne (270)
Hovvig (252)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (208)
Gillelejeområdet (192)
Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen (176)
Ringkøbing Fjord (175)

I alt er 130 lokalitetssider vist 13260 gange denne måned. Se mere statistik her.