For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

19-09-2016: Gundsømagle Sø
Medlemmer af arbejdsgruppen har klippet rør omkring gangbroen i rørskoven.
Skægmejserne var meget samarbejdsvillige - hørtes hele tiden og op til 8 sad på gelænderet på få meters afstand.


23-08-2016: Gentofte Sø
ALGEOPBLOMSTRING I SØEN – FOR FØRSTE GANG I OVER 25 ÅR!
Sidst i juni var søen, som sædvanligt om sommeren, fuldstændig klarvandet – i modsætning til de fleste andre større, danske søer....


11-07-2016: Gentofte Sø
EN GAMMEL KENDING VENDTE TILBAGE – OG FIK EN HJÆLPENDE HÅND: anden del
I sidste måned omtaltes det her, at en svalehale havde lagt æg på søens bred. Med bistand fra...


09-07-2016: Mørke Kær
De sidste par dage har budt på to nye arter for Mørke Kær, henholdsvis stor præstekrave og skestork. Begge sås i den store mosesø ved Hornslet Bæks udløb. Det er her mange fugle holder til, når de...

26-06-2016: Gundsømagle Sø
Arbejdsgruppen havde høslæt ved Vesttårnet.
Man fjerner mange næringsstoffer og fremmer på den måde artsrigdommen, så vi får en rigtig blomstereng.

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (5606)
Tinglev Mose & Ulvemose (1369)
Gribskovområdet (691)
Ringkøbing Fjord (548)
Gentofte Sø (462)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (410)
Bølling Sø (393)
Skjern Å-dalen (389)
Tystrup-Bavelse Søerne (366)
Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen (338)

I alt er 130 lokalitetssider vist 30437 gange denne måned. Se mere statistik her.