Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Havørn (Haliaeetus albicilla)

Havørnen i nyere tid
Havørnen der var en rimelig almindelig rovfugl i det danske landskab i begyndelsen af 1800 tallet, men blev ligesom mange af de andre rovfugle forfulgt, og til slut udryddet som ynglefugl i begyndelsen af 1900 tallet. Siden har arten flere gange forsøgt at etablere sig i det danske landskab. Siden midten af 1990 er det lykkedes, hvorfor vi på nuværende tidspunkt har en fast omend lille bestand i Danmark.

DOF og arbejdet omkring Havørnen
Dansk Ornitologisk Forening forsøgte i slutningen af 1980erne at lokke Havørnene til at yngle, ved at udlægge foder til de unge havørne der gæstede landet. Planen var at holde de unge fugle i landet, som så efterhånden skulle danne grundlag for en ynglebestand her i landet.
Fuglene begyndete at yngle selv om det ikke var på grund af fodringen. Succesen må vi nok tilskrive tyskernes store arbejde med at beskytte og hjælpe deres ynglefugle, så unger derfra kunne være med til at etablere sig i Danmark - langt de fleste af de ørne, vi på baggrund af farveringmærkning kan bestemme tilhørsforholdet på, stammer fra Tyskland.
Hvert ynglepar her i Danmark har en koordinator, som hjælper lodsejeren hvis der skal laves adgangsreguleringer omkring reden og andet. Endvidere samler redekoordinatoren informationer om parret til en årlig rapport med mere. Vi har valgt ikke at nævne koordinatorernes navne her, da der hele tiden sker udskiftning og nye kommer til. Men hvis du er interesseret i et bestemt områdes ørne, kan du henvende dig til projektet og få oplyst navnet på en redekoordinator.

Litteraturliste
Der findes blot få bøger på dansk der til dels handler om Havørnen.
Hans Erik Jørgensen: Danmarks rovfugle.
Benny Gensbøl: Rovfuglene i Europa.
En gammel tysk bog er fremragende hvis man virkelig vil dykke ned i arten. Die Seeadler, Neuen Brehm Bücherei nr 221. Wolfgang Fischer.

Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein e. V. : 30 Jahre Seeadlerschutz in Schleswig-Holstein. Bogen beskriver udviklingen i Slevig-Holsten.
Corax bind 19 specialhefte 1/2002. Giver en gennemgang af udviklingen i Tysklands nabolande og i Tyskland. Endvidere enkelte artikler om dødsårsager og genkendelse af enkelt individder.

Panurus, Fugle og natur i Sønderjylland, OAS og DOF - Sønderjylland, har i to hæfter nogle meget fine artikler om dragtbeskrivelser af Kongeørn nr 1 2003 årg. 37 og Havørn nr 3 2002 årg. 36.

Havørnens Danmark; Den eneste monografi på dansk om havørnen. 2010 Gyldendal, 192 sider fyldt med fantastiske fotos, overvejende taget af Helge Sørensen og Mogens Hansen. Teksten er en blanding af fakta, og gode oplevelser med ørnene, Erik Ehmsen står for hovedparten af teksten.


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 200-245 cm.
Længde: 70-90 cm.
Vægt: 3.100-5.500 g.
Vægt (hun): 4.100-7.000 g.
Kuldstørrelse: 1-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 151
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: NT
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 160
Sidste måned: 266

Forrige artLink til denne sideNæste art