Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Havørn (Haliaeetus albicilla)

Generelt om havørnen
Denne store kraftfulde ørn har været forsvundet fra Danmark i næsten 100 år på grund af forfølgelse. I 1995 genindvandrede arten og forsøgte at yngle. Siden har bestanden været i fremgang og nåede i 2011 op på 38 ynglepar. Denne stigning har delvist være muligt på grund af et forvaltningsprojekt under DOF (Projekt Ørn), der fokuserer på beskyttelse og i nogle tilfælde afspærring af redeområderne. Under dette projekt har et stort netværk af frivillige ydet en kæmpestor og meget vigtig indsats i at beskytte havørnen. Deres arbejde har været med til at sikre, at denne imponerende rovfugl fortsat findes i den danske natur. Desværre har vi i de sidste par år oplevet forgiftninger og nedskydning af de fredede danske ørne. Dette bekræfter behovet for beskyttelse og information om havørnen. Siden 2006 har DOF arrangeret en årlig event kaldet ”Ørnens Dag”, hvor den danske befolkning inviteres ud for at opleve havørnen rundt omkring i landet. Arrangementet er en kæmpe succes med mere end 3000 entusiastiske gæster fordelt på de forskellige lokaliteter. Ud over at give de besøgende en kæmpe oplevelse, tjener ”Ørnens Dag” yderligere det formål at formidle information om truslerne imod havørnene og om behovet for at de fortsat bliver beskyttet. Et endnu mere intimt møde med de store fugle vil i blive muligt, når der løbet af Projekt Fokuseret Fugleforvaltning sendes live fra et webkamera ved en af havørnenes reder.

Mål for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning
Målet er at fortsætte de nuværende beskyttelsesinitiativer af havørnen i Danmark og at udbygge de formidlingsinitiativer der allerede eksisterer.

Det gør DOF
1) Opsætning af webkamera på en rede, hvilket vil give offentligheden en unik mulighed for, at følge med i denne fascinerende rovfugls yngleperiode
2) Skabe en formidlingsplatform til præsentation af opnåede resultater

Årlige bestandsopgørelser
Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bliver overvåget, så vi kan finde ud af, hvor stor bestanden er. Overvågningen står en gruppe af frivillige trænede ornitologer for, og resultaterne bliver indtastet i DOFbasen (link). Desuden bliver der samlet store mængder data ind på hvilke naturtyper/områder og hvilke reder fuglene vælger. De data kan bruges i fremtidige analyser. Størrelsen af bestanden bliver hvert år opgjort i en detaljeret rapport. Denne type data er vigtig for det videnskabelige arbejde.


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 200-245 cm.
Længde: 70-90 cm.
Vægt: 3.100-5.500 g.
Vægt (hun): 4.100-7.000 g.
Kuldstørrelse: 1-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 151
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: NT
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 184
Sidste måned: 287

Forrige artLink til denne sideNæste art