Havørn (Haliaeetus albicilla)

Historisk kort over parrene i 1800 tallet
Ovenstående viser hvor det har været muligt at lokalisere en rede af Havørn fra 1800 tallet. Som det ses er der ingen angivelser af reder fra Sønderjylland, hvilket sandsynligvis skyldes manglende ornitologisk aktivitet, og denne landsdels tilhørsforhold til Tyskland fra 1864-1920.
Forholdene i det sydlige Sjælland og på Loland-Falster stemmer ret godt overens med, indvandringen og de steder hvor ørnene nu har slået sig ned i dette område. Som det endvidere kan ses har det kun været muligt at eftervise ørnereder fra den nordlige del af Fyn, hvor de nuværende par begge befinder sig i den sydlige del. Det er også i dette område, at vi regner med at endnu flere par vil slå sig ned de kommende år.
I Jylland nord for Kongåen var havørnen udbredt i de østjyske fjorde selv i søhøjlandet var den ikke almindelig som ynglefugl. dette billede vil sandsynligvis være et helt andet når havørnen har bredt sig til hele Jylland. Hvor også de vestjyske fjorde og åer vil blive tilholdssted for ynglende havørne. Limfjorden vil i dag kunne huse en endog ret stor bestand, med de gode fourageringsområder der er omkring dette område.


Havørnen i 1800 tallet


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 200-245 cm.
Længde: 70-90 cm.
Vægt: 3.100-5.500 g.
Vægt (hun): 4.100-7.000 g.
Kuldstørrelse: 1-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 161
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: NT
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 327
Sidste måned: 190

Forrige artLink til denne sideNæste art