Havørn (Haliaeetus albicilla)

Havørnen i landene omkring os
Norge.
Der har altid været en meget stor bestand af Havørnepar i Norge, i dag regner man med en bestand på mellem 1500 og 2000 par. Ud fra ringmærkningsundersøgelser har det vist sig, at der er så godt som ingen udveksling mellem bestandene. Således har ingen af de norske ørne valgt at slå sig ned i Danmark, og der er heller ingen norske fugle, i de svenske havørnepar hverken fra svensk lapland eller fra bestanden ved den svenske østersøkyst.

Sverige
Bestanden i svensk-lapland har været stabil i mange år, både her og andre steder i regionen regner man med en vis illegal jagt på Havørnene af de lappiske renejere!
Bestanden i skærgården ud for Stockholm er ekspanderet, og breder sig ned langs kysten, ind i landet til større søer, og ud til Vestkysten. Svenskerne regner med at der opholder sig op mod 1500 havørne i landet om vinteren, langt de fleste af disse er egne ynglefugle og deres afkom.

England/Skotland.
Her er der med udgangspunkt i norske ungfugle etableret en bestand, først på øen Sky, senere til andre kystlokaliteter i Skotland. Projektet startede i 1975. og siden 1998 har fugle født i Skotland fået unger. Der er i alt 32-33 territoriale par i Skotland, i 2003 kom der 26 unger på vingerne og i 2004 19.
Det skal dog nævnes, at ørnen ikke har det let i England, den tyske ørn som man ved der er trukket længst, nåede til sydengland hvor den blev skudt!

Nedenstående link henviser direkte til udsætningsprojektet i Skotland:
http://www.white-tailed-sea-eagle.co.uk/reintroduction-success.html

I det meste af Europa buldrer arten frem, mange steder er områder så tæt besattte med par, at det påvirker ungeproduktion negativt!


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 200-245 cm.
Længde: 70-90 cm.
Vægt: 3.100-5.500 g.
Vægt (hun): 4.100-7.000 g.
Kuldstørrelse: 1-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 151
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: NT
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 180
Sidste måned: 159

Forrige artLink til denne sideNæste art