Havørn (Haliaeetus albicilla)

Nyheder
2011.
Der er nu ynglepar over det meste af landet. Vinterbestanden er også blevet meget stor, på de tællinger hvor vi forsøger at få et overblik, tælles der næsten 200 havørne og næsten 10 kongeørne. Desværre er der stadig problemer med forfølgelse af havørnene. Således blev der udlagt et giftigt ådsel i nærheden af en ny rede i Odense Fjord, hvor en af de gamle fugle og den store unge døde af giften. Til og med ynglesæsonnen 2010 er der sendt 232 unger ud fra danske reder siden genetableringen.
36 reder blev det til i 2010, med ialt 37 unger.


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 200-245 cm.
Længde: 70-90 cm.
Vægt: 3.100-5.500 g.
Vægt (hun): 4.100-7.000 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 161
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: NT
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 75
Sidste måned: 192

Forrige artLink til denne sideNæste art