Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Yngleforhold
Kongeørnen kan yngle fra den er ca. 5 år gammel, hvor de fleste har anlagt den voksne fugls fjerdragt. Et Kongeørnepar holder sammen indtil en af fuglene dør. Reden anbringes på klippehylder eller i meget store og gamle træer.
Der lægges normalt 2 æg, som næsten udelukkende ruges på af hunnen fra det første æg er lagt og i de følgende 43-45 dage.
Ungerne opholder sig i eller i umiddelbart nærhed af reden i 63-70 dage, hvorefter de er i stand til korte flyveture. De bliver dog nær redestedet i endnu 3 uger og er afhængige af de voksne i endnu et par måneder, hvor de stadig opholder sig i yngleterritoriet.


Kongeørn juv. der er flyveklar i august 2004. Høstemark Mose. Foto: Flemming Ahlmann.


Ung kongeørn og ravn. © John Larsen

Fakta
Vingefang: 190-227 cm.
Længde: 80 cm.
Vægt: 2.850-4.500 g.
Vægt (hun): 3.850-6.700 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 43-45 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2015: 3
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Ny ynglefugl

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 80
Sidste måned: 146

Forrige artLink til denne sideNæste art