Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Indrapportering af ynglepar eller stationære fugle
Hvis du opdager et nyt ynglepar eller Kongeørne der opholder sig i længere tid på samme lokalitet, vil vi meget gerne høre om det, så vi får så godt et billede af artens udbredelse og status. Du kan enten kontakte artskoordinatoren direkte eller du kan indtaste dine observationer i DOFbasen på http://www.dofbasen.dk. Bemærk at du kan markere, at en indtastning i DOFbasen skal hemmeligholdes, hvis du mener, den er af følsom karakter. Så vil den ikke blive vist under almindelige søgninger, men kan kun ses af de projektansvarlige.


Ung kongeørn og ravn. © John Larsen

Fakta
Vingefang: 190-227 cm.
Længde: 80 cm.
Vægt: 2.850-4.500 g.
Vægt (hun): 3.850-6.700 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 43-45 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2015: 3
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Ny ynglefugl

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 84
Sidste måned: 146

Forrige artLink til denne sideNæste art