Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Aktuelt nyt om de danske Kongeørne

17. juli 2011:
Årets Kongeørnunge i Høstemark Skov kan nu ses flyve over skoven. De første iagttagelser heraf blev gjort i går.
13. november 2010:
Der er igen kommet en unge på vingerne fra Hals Nørreskov og Høstemark Skov. I Hals Nørreskov ses ungen flyve første gang 18. juli og i Høstemark Skov 7. juli.
På en lokalitet i Vendsyssel ses der en 2K fugl jævnligt og i Tofte Skov er der tegn på, at et par er ved at etablere sig.
Efterår 2009:
Der er i år kun to ynglepar af Kongeørn idet parret på Overgård blev forstyrret af træfældning nær reden i det tidlige forår og tilsyneladende har forladt lokaliteten.
Årets ynglepar er i Hals Nørreskov, hvor parret i deres tredie yngleår fik en unge på vingerne, og Høstemark Skov, hvor parret for 7. år i træk fik en unge. Den blev første gang set flyve over skoven 23. juli.
26. januar 2009:
Den ene af ungerne fra kuldet i Hals Nørreskov er blevet fundet død efter kollision med en højspændingsledning nær Siem, Terndrup.
8. december 2008:
Kongeørnungen fra det nye ynglepar på Overgård kom lidt skidt fra start. Den 11. novenber blev den fundet afkræftet og ude af stand til at flyve nær Tønder. Den blev bragt til en nærliggende plejestation og blev tilset af en dyrlæge. Den første tid så det ikke så lovende ud, og den skulle mades med sonde, men efterhånden kom den til hægterne, spiste selv og blev endda agressiv. Det blev derfor besluttet, at udsætte den nær sit fødested, hvilket foregik den 28. novenber.
7. december 2008:
Kongeørnungen fra Høstemark parret ses fortsat jævnligt i Lille Vildmose området.
28. september 2008:
Alle årets fire kongeørnunger fra de tre ynglepar er nu på vingerne. Det drøjede lidt med at få vished, om det nye par på Overgård ville lykkes med at få deres unge på vingerne. Det blev imidlertid konstateret ved et besøg på ynglelokaliteten den 18. sept., at både de gamle og den unge Kongeørn var tilstede. Til vores store overraskelse blev der fundet bytterest af bl.a. Skovmår.
14. august 2008:
I dag offentliggøres resultatet af de danske ynglepar af Kongeørn.
Yngleparret i Sydøstvendsyssel, som ynglede for første gang sidste år, har i år fået to unger på vingerne.
Yngleparret i Høstemark Skov har igen i år fået en unge på vingerne.
I området syd for Mariager Fjord har parret bygget rede for første gang og fået en unge, som forventes at komme på vingerne i slutningen af august eller i begyndelsen af september.
Altså for første gang tre ynglepar og fire unger.
Kongeørnungerne i Sydøstvendsyssel og i området syd for Mariager Fjord er som de første i Danmark blevet ringmærket.
21. juli 2008:
I går og i dag er årets Kongeørn-unge i Høstemark Skov igen set flyve korte ture over skoven.
10. juli 2008:
I Høstemark Skov forlod årets unge Kongeørn reden midt i juni måned, og i dag er den for første gang set flyve over skoven sammen med de gamle ørne. Senere på dagen blev den igen set siddende i en trætop, mens de gamle ørne fløj sammen højt over skoven.
13. marts 2008:
Status for Kongeørn her i det tidlige forår er, at yngleparret i Hals Nørreskov fortsat er på lokaliteten, og deres unge fra sidste år er formentlig den, der nogle gange er set i området ved Try og Bolle Enge.
Høstemark Skov parret er ligeledes på deres ynglelokalitet. Allerede i februar blev de set parre sig. Deres unge fra 2007 er formentlig den der nu er set en del gange over Tofte Skov og Mose. Her ses der desuden en imm. ørn, som vi endnu ikke har aldersbestemt med sikkerhed. Det var altså ikke så længe, at Tofte Skov territoriet var ledigt.
Parret på Overgård syd for Mariager Fjord ses ofte, men om der bliver tale om yngel i år, er vi ikke sikre på.Ynglesæson 2004
Status for Kongeørn i Danmark efter ynglesæsonen 2004 er, at der fortsat findes to par.
Det ene i Tofte Skov, hvor der er sket en udskiftning af den ene af ørnene i 2003 med en yngre fugl (4-5K), og som derfor heller ikke har ynglet i år.
Det andet par i Høstemark Skov, hvor der igen i år er præsteret en unge, som blev set flyve i de første dage i august, og som stadig er på lokaliteten.

I det midtjyske område, primært Borris Hede, har der i de seneste år været en stationær Kongeørn, som efterhånden blev vurderet til en 4-5K. Der foreligger en del iagttagelser af den frem til slutningen af maj måned i år, hvorefter den ikke er set. Den menes ikke at være i området længere.
I Nordvestjylland, primært Hansted reservatet, har der hele året været en formodentlig 2K fugl. Denne har siden først på sommeren fået selskab af en ældre fugl, muligvis en 4-5K. Denne sidstnævnte ses ikke så ofte som den yngre ørn. Det kunne måske være Kongeørnen fra Borris, der er trukket mod nordvest.

På endnu en nordjysk lokalitet er der en interessant situation, idet der også er 2 Kongeørne tilstede. Der er formentlig tale om to temmelig unge Kongeørne.

Ynglesæson 2005
Status for Kongeørn i Danmark efter ynglesæsonen 2005 er, at der nu findes tre etablerede par i skove i Nordjylland.
I Tofte Skov, Lille Vildmose, hvor der i 2003 skete en udskiftning af den ene af ørnene med en yngre fugl, væltede det oprindelige pars redetræ i januarstormen. Parret har hverken ynglet i 2004 eller 2005, men ser dog ud til at have en vis tilknytning til det gamle redested.
I Høstemark Skov, Lille Vildmose er der for tredje år i træk præsteret en unge, som allerede blev set flyve den 17. juli, og som stadig ses på lokaliteten.
På en tredje lokalitet, der fortsat ønskes hemmeligholdt, må parret anses for etableret og for et potentielt ynglepar. Parret har bygget to reder i løbet af foråret og sommeren, og en tredje Kongeørn, en yngre fugle, er fornylig set flyve sammen med parret. Parrets alder er endnu ikke fastslået, men fuglene er ældre, end først antaget.
I Hansted reservatet er der det meste af året kun set en yngre Kongeørn, som vurderes til at være 2-3K. Der har dog været endnu en fugle tilstede i en periode i maj/juni.
Udviklingen for Kongeørnen i Danmark er således stadig positiv.

Ynglesæson 2006
Kongeørneparret i Høstemark Skov har igen i år haft succes, idet der er kommet en unge på vingerne, som blev set flyve første for ca. 3 uger siden.
I Tofte Skov ser det ud til, at der det meste af tiden kun er en gammel ørn tilstede. Den er slet ikke så aktiv som for et par år siden. Der er dog i august måned igen set 1 ad. sammen med en yngre (3-4 K) ørn.

Det nye par i Vendsyssel kom øjensynligt godt igang, men hunnen forlod reden omkring 1. juni. Reden blev kontrolleret 13/6, men var tom. Begge ørne er fortsat på lokaliteten.

Der er ingen meldinger om Kongeørne fra Hansted Reservatet.

Derimod er der rapporteret om to ørne i området ved Overgaard, ved Mariager Fjord. I dette område blev der i novenber 2005 fundet en død 3-4K Kongeørn. Undersøgelser viste at den var meget afkræftet.

Ynglesæson 2007
Resultatet efter ynglesæsonen 2007 er, at der for første gang er to ynglepar af Kongeørn i Danmark.
Der findes desuden en lokalitet med et etableret par, en lokalitet hvor der regelmæssigt ses en 2-3K Kongeørn samt en tidligere ynglelokalitet, hvor begge ørne nu er forsvundet.

Kongeørneparret i Høstemark Skov har for femte år i træk fået en unge på vingerne. Ungen sås flyvende for første gang over skoven den 1. juli, hvilket er det hidtil tidligste. I modsætning til tidligere år så er ungen ikke set særlig ofte. Der gik således tre uger mellem første og næste iagttagelse. Den har dog vist sig at være mere ”forfløjen” end dens ældre søskende. F. eks. er den set flere gange ved Toftesø og senere i flere perioder sammen med ørnene i Hals Nørreskov.

Det nye ynglepar er parret i Hals Nørreskov, hvor der sidste år var et yngleforsøg. I år lykkes det. Ved en kontrol af reden var der to unger omkring to uger gamle, men ved en senere kontrol var der kun en unge i reden. Den blev set flyve første gang 20. august. En måned senere, og ved flere lejligheder derefter, blev de to gamle ørne og deres unge set med endnu en 1K Kongeørn. Det gav anledning til nogen forvirring og diskussion, men iagttagelser tyder på, at det er den unge Kongeørn fra Høstemark, der er på besøg.

I et område syd for Mariager Fjord ses der fortsat 2 4-5K Kongeørne. Der er endnu ingen oplysninger om yngleforsøg her.

I Hanstedreservatet i Thy i Nordvestjylland, som jo er udpeget som det første område, der skal være nationalpark, ses der igen regelmæssigt en 2-3K ørn.

Tofte Skov, hvor det første danske ynglepar ynglede fra 1999-2002, ser nu ud til at være helt forladt. Hunnen blev sidst set i april 2003 og selvom der siden har været flere yngre ørne i kortere eller længere perioder i området, så er der ikke dannet et nyt par, og vi har ikke set hannen siden 1. april 2007.
I stedet er ungen og mindst en af de gamle ørne fra Høstemark set i Tofte-området eller flyvende dertil.


Ung kongeørn og ravn. © John Larsen

Fakta
Vingefang: 190-227 cm.
Længde: 80 cm.
Vægt: 2.850-4.500 g.
Vægt (hun): 3.850-6.700 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 43-45 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2015: 3
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Ny ynglefugl

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 81
Sidste måned: 146

Forrige artLink til denne sideNæste art