Plettet Rørvagtel (Porzana porzana)

© Jan Skriver

Fakta
Vingefang: 37-42 cm.
Længde: 23 cm.
Vægt: 60-115 g.
Kuldstørrelse: 10-12 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 18-19 dage
Ungetid: 25 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 46
Udvikling 1990-2000: Fluktuerende

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side