Trane (Grus grus)

Indrapportering
Yngre Traner optræder ofte som par fra deres 3. eller 4. år, men er først yngledygtige som 5-årige. Man kan som nævnt regne et tranepar som et voksent ynglepar, når de forsvarer et område mod andre Traner og skriger i duet.
2003 var det hidtil bedste traneår herhjemme med mindst 40-42 par. Og det tyder på, at Tranen har gode muligheder for fortsat fremgang i Danmark. Der bør primært holdes øje med arten på nye lokaliteter i Nord- og Vestjylland, men den kan i princippet dukke op overalt, f.eks. også på Sjælland. DATSY-projektet modtager med glæde alle obs. af ynglende og territoriehævdende tranepar, samt meget gerne iagttagelser af ungeførende par, også efter af de er blevet flyvefærdige.
Hvis du opdager et ynglepar, vil vi meget gerne høre om det, så vi får så godt et billede af artens udbredelse og status som muligt. Du kan enten kontakte artskoordinatoren direkte eller du kan indtaste dine observationer i DOFbasen på http://www.dofbasen.dk . Bemærk at du kan markere, at en indtastning i DOFbasen skal hemmeligholdes, hvis du mener, den er af følsom karakter. Så vil den ikke blive vist under almindelige søgninger, men kan kun ses af de projektansvarlige.


© John Larsen


© Christian A. Jensen

Fakta
Vingefang: 200-230 cm.
Længde: 115 cm.
Vægt: 4.000-7.000 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 142
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 54
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art