Vandrefalk (Falco peregrinus)

Af Niels Peter Andreasen

Efter artens forsvinden som dansk ynglefugl på Møns Klint i 1972 steg antallet af observationer på trækstederne og overvintringslokaliteterne op gennem 1990’erne.

Møn.
2001 etablerede et par sig på Storeklint. Hannen var fra Kullen i Sverige, født 2000. Hunnen var efter alt at dømme fra et redeudsætningsprojekt i Nordtyskland, født 1997. Æggene var ubefrugtede (hannen kun 1K) og blev efter ynglesæsonen indsamlet til undersøgelse.
2002 samme par, samme redested, 2 unger (2 han).
2003 samme par, samme redested, 3 unger (2 han, 1 hun)
2004 samme par, nyt redested, 2 unger (1 han, 1 hun).
2005 samme han, ny hun (uden ringe), nyt redested, 3 unger (2 han, 1 hun).
2006 samme par som 2005, redested som 2001-03, 4 unger (2 han, 2 hun).

Bornholm.
2004 1 revirhævdende par.
2005 1 revirhævdende par.
2006 1 par, nyt redested, 2 unger.

Stevns.
2006 1 revirhævdende par. Hunnen er fra Mecklenburg 2005 og fra samme udsætningsprojekt, som den første mønske hun.

Øvrige Danmark.
Enkelte stedfaste fugle i yngleperioden, bl.a. ved opsatte kasser. 1 par overnattede på Mønbroen vinter-forår 2006. Kasse blev opsat på broen oktober 2006.

Det forventes at den nuværende stigning i bestanden i Sydøstdanmark, Sydsverige og Nordtyskland vil føre til flere ynglepar i Danmark.


2007: Møns Klint, Sækkepiben, 1 par, samme han og hun, 4 unger (2 han, 2 hun), 1 unge død efter
helikopterforstyrrelse. Et andet par i den sydlige del af klinten blev antagelig jaget bort.
Bornholm, 1 par, samme han, udskiftning af to hunner, ingen unger.
Stevns Klint, Barmhjertigheden, 1 par, han uringet, tysk hun (født Parchem 2005), 2
unger (2 han).
2008: Møns Klint, Storeklint, 1 par, samme han og hun, 3 unger (2 han, 1 hun).
Bornholm, Slotslyngen, 1 par, samme han, ny tysk hun (født i avlprojekt i Parchem 2005, 2
unger (ikke kønsbestemt).
Stevns Klint, Barmhjertigheden, 1 par, samme han og hun, 3 unger (1 han, 2 hun).
2009: Møns Klint, Forchammers Pynt, 1 par, samme han og hun, 4 unger (2 han, 2 hun).
Bornholm, Slotslyngen, 1 par, samme han og hun, 3 unger (2 han, 1 hun), 1 unge død efter
uvejr.
Stevns Klint, Mandehoved, 1 par, samme han og hun, 3 unger (2 han, 1 hun).
Ringmærkning tilladt. Alle unger ringmærket, sort farvering med hvide bogstaver/tal.
2010: Møns Klint, Storeklint, 1 par, ny han (uden ringe), samme hun, 3 unger (1 han, 2 hun).
Bornholm, Slotslyngen, 1 par, ny svensk han (født Kullaberg 2008), 3 unger (3 hun), 2
flyvefærdige unger fundet døde på redehylden, dødsårsag er ukendt.
Stevns Klint, Mandehoved, 1 par, samme han og hun, 4 unger (1 han, 3 hun).
Alle unger ringmærket, rød farvering med hvide bogstaver/tal.
Mønbroen, 1 par, 3 æg, ingen unger. Hunnen blev udskiftet 2 gange.
2011: Møns Klint, Sækkepiben, 1 par, samme han og hun, 4 æg taget af gråkrager.
Nyt kuld, samme han, ny hun (uden ringe), 2 unger 3-4 uger gamle døde.
Bornholm: 1 par, samme han og hun, 3 unger. Ringmærket.
Stevns: 1 par, samme han og hun, 4 unger. Ikke ringmærket.
Mønbroen: 1 par, 3 æg på stålbjælke, gik tabt.
Unger Bornholm ringmærket, farvering blå øverst, rød nederst med hvide bogstaver.
2012:
12 stedfaste par gennem hele ynglesæsonen, 6 par med udfløjne unger, 12 unger
ringmærket. Farvering venstre fod: stor lilla med hvide tegn.
Møn:
MK 1, kridtklint, 1 par, samme par som 2011 i 1. kuld, 3 juv, ringmærket, 2 hun, 1 han.
MK 2, kridtklint, 1 par, han ringmærket Møns Klint 2009, ingen æg eller unger.
MK 3, moræneklint, 1 par, 2 juv, ringmærket, 1 han + 1 han.
MK 4, kridtklint, 1 par, 1 juv, ikke ringmærket, 1 han.
HK, kystskrænt, 1 par, yngleadfærd, ingen æg eller unger.
MB, Mønbroen, kasse, 1 par, yngleadfærd, ingen æg eller unger.
Stevns
SK 1, kridtklint, 1 par, 2 juv, ringmærket, 2 han.
Bornholm:
BH 1, kystklipper, 1 par, 4 juv, ringmærket, 2 hun, 2 han.
BH 2, stenbrud, 1 par, 1 juv, ringmærket, 1 han.
BH 3, stenbrud, 1 par, yngleadfærd, ingen æg eller unger.
København:
RH, Radisson Hotel, kasse, 1 par, yngleadfærd, ingen æg eller unger.
Kolding:
SV, Skærbækværket, kasse, 1 par, yngleadfærd, ingen æg eller unger.

2013

16 par på faste lokaliteter i forårsperioden.

12 sikre ynglepar, heraf 10 par med i alt 22-23 udfløjne unger (10 unger ringmærket), 1 par med æg, 1 par uden æg.

SK (Stevns Klint, Mandehoved): 1 par, 4 udfløjne unger, 2 han og 2 hun (alle ringmærket).
MK (Møn, Storeklint): 1 par, 3 udfløjne unger, 2 han og 1 hun (alle ringmærket).
MK2 (Møn, Gråryg): parret fra Storeklint 2012, ingen æg eller unger.
MK3 (Møn, lav kystskrænt): 1 par, 2 unger, hanner? (ikke ringmærket).
MK4 (Møn, Nylands Nakke): 1 par, antagelig 1 udfløjen unge (ikke ringmærket).
HK (Møn, lav kystskrænt): 1 par, 3 udfløjne unger, 1 han og 2 hun (alle ringmærket).
MB (Mønbroen, kasse): 1 par, 2 udfløjne unger (ikke ringmærket).
BH (Bornholm, Kongestolen): 1 par, 3 udfløjne unger (ikke ringmærket).
BH2 (Bornholm, Vang stenbrud): 1 par med æg, som antagelig blev taget af Sølvmåger.
BH3 (Bornholm, Stubbeløkken): 1 par, 1 udfløjen unge (ikke ringmærket).
SV (Kolding, Skærbækværket): 1 par, 3 udfløjne unger, 1 han og 2 hun (ikke ringmærket).
EV (Åbenrå, Enstedværket): 1 par, 1 udfløjen unge, han (ikke ringmærket).

4 par på faste lokaliteter i en del af forårsperioden:
Bornholm (ny lokalitet), Radisson Hotel København (i kasse kortvarigt), Fynsværket, Silo Frederikshavn havn.


Kilde
DATSY\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s midtvejsrapport trykt i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 2004 nr. 2, hvor de eksakte referencer kan ses.
Senere tilføjelser er fra de årlige DATSY-rapporter.


Adult han. © John Larsen

Fakta
Vingefang: 95-115 cm.
Længde: 40 cm.
Længde (hun): 46 cm.
Vægt: 600-750 g.
Vægt (hun): 900-1.300 g.
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-32 dage
Ungetid: 35-42 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2013: 14-15
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Genindvandret

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: VU
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 158
Sidste måned: 101

Forrige artLink til denne sideNæste art