Trane (Grus grus)

Litteratur om Tranen
Grell, M.B. 1998: Fuglenes Danmark. Gads Forlag & Dansk Ornitologisk Forening.
Grell, M.B. & B. Rasmussen 2003: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2002. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 175-192.
Jensen, F. P. og S. Brøgger-Jensen 1995: Trane Grus grus, Hjejle Pluvialis apricaria og Tinksmed Tringa glareola – status og valg af ynglebiotop i Danmark og Europa. – Ornis Consult.
Linnet, A. 2001: Status for ynglebestande af Trane Grus grus, Hjejle Pluvialis apricaria og Tinksmed Tringa glareola samt lidt om andre hedefuglearter i Thy og på Mors. – Naturnyt 2001:2.
Tofft, J. 2002: Tranen breder sig til hele landet. Fugle i Felten 2002/3: 3-5.


© John Larsen


© Christian A. Jensen

Fakta
Vingefang: 200-230 cm.
Længde: 115 cm.
Vægt: 4.000-7.000 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30 dage
Ungetid: 65-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 142
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 58
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art