Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sandterne (Gelochelidon nilotica)

Sandterne 2011

I en årrække har Vadehavet været det sidste yngleområde for sandterne i Danmark, men i årene 2006-2011 har arten kun ynglet i 2009 med et par. Derimod ynglede et par i 2010 på Agger Tange for første gang i mange år, og igen i 2011 slog et ynglepar sig ned her. Parret havde dog ikke succes.


Agger Tange

I anden halvdel af maj blev det konstateret, at der på ny var sandterner på Agger Tange, og 31. maj sås et par, hvoraf den ene fugl rugede. Fuglene holdt til på en yngleø sammen med blandt andet splitterner og klyder, og parret blev set regelmæssigt frem til 21. juni. 11. juni sås første gang en unge i reden og 12. juni sås to små unger.

21. juni opførte parret sig, som om de lige havde mistet deres unger, og da der denne dag sås en svartbag på yngleøen, er det muligt at denne spiste ungerne. Efter denne dag sås sandternerne ikke længere på lokaliteten.

Forekomsten er beskrevet nærmere af H. H. Nielsen (http://haaningsblog.blogspot.com)


Vadehavet

I 2011 var der usædvanlig få observationer i Vadehavet. Omkring sandternens ankomsttidspunkt til Nordeuropa i slutningen af april sås to fugle et par dage ved Sneum Digesø, men de forsvandt herfra igen, og der er ingen mistanke om yngleforsøg i området.

Nogle år ses en eller to ungefamilier på Fanø i sensommeren, men det var ikke tilfældet i 2011.

Sandternen ynglede årligt i det danske vadehav mellem 1982 og 2005 med undtagelse af i 2002. Siden har arten kun ynglet én gang, i 2009 med ét par.


Udenfor yngleområderne

Den 7., 8. og 14. maj sås et par på henholdsvis Harboøre Tange, ved Bulbjerg og i Bygholm Vejle. Parret på Harboøre Tange var sikkert Agger Tange parret, mens yngleparret må have startet æglægningen på Agger Tange senest den 18. eller 19. maj, og det er derfor lidt usikkert, om parret kan have været på Bygholm Vejle den 14. maj.


© Per Poulsen


© Per Poulsen

Fakta
Vingefang: 95-110 cm.
Længde: 38 cm.
Vægt: 200-300 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-23 dage
Ungetid: 28-35 dage

Ynglebestand
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 54
Sidste måned: 118

Forrige artLink til denne sideNæste art