Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Perleugle (Aegolius funereus)

4 år i træk med ynglesucces
Efter forårets kontrolbesøg med hulkamera i perleuglekasserne i flere skove og plantager i dele af Jylland og på Bornholm, kunne Danmark for fjerde år i træk, igen i 2010 med stor glæde noterer sig for ynglende perleugler.
Min. 2 par havde ynglesucces, 1 par på Bornholm og 1 par i en midtjysk plantage. Et tredje par ved Vestkysten har muligvis fået etableret sig så sent, at de helt springer denne ynglesæson over eller evt. skubber æglægningen til senere på sommeren.


Perleugleunge fra Bornholm fotograferes på behørig vis (foto: Thomas Christensen)

Parret på Bornholm
På Bornholm, hvor perleugleparret sidste år ynglede i en opsat redekasse i en plantage, var parret i år flyttet over i en anden redekasse, der hang ca. 300 m sydøst for først nævnte redekasse.


Ungerne løftes med stor forsigtighed ud af redekassen (foto: Thomas Christensen)

Ungerne bliver ringmærket
I størstedelen af yngleperioden blev yngleparret holdt under observation af den lokale perleuglegruppe, og d. 10. maj kunne gruppen v/ Hanne Tøttrup meddele undertegnede, at der nu sad 5 unger i redekassen med den rigtige alder og størrelse (ca. 23 dage) til at blive ringmærket.
Torsdag d. 13. maj gik turen så til solskinsøen, hvor undertegnede ringmærkede hele kuldet.


Ungen måles og vejes inden den ringmærkes (foto: Thomas Christensen)

Parret i Jylland
Kun et par dage efter turen til Bornholm var der bud efter mig igen. Ole Olsen, Egon Østergaard m. fl. kunne fortælle, at parret i den midtjyske plantage nu havde min. 5 store unger, som havde den rette størrelse til at blive ringmærket.
Ringmærkningsudstyret blev pakket i bilen og d. 16. maj gik turen nordpå. Da låget med stor spænding blev løftet af redekassen, viste det sig at der ikke var 5, men hele 6 unger i kassen.
På trods det store kuld var ungerne forholdsvis ens i både størrelse og vægt (gennemsnitsvægt 124 gr - mindste 116 gr. og største 131 gr.), og alle 6 unger kunne ringmærkes.


6 små ”perler” et sted i Jylland- 1 har dog gemt sig bagerst i flokken (foto: Klaus Dichmann)

Et tredje par?
Udover yngleparret i den midtjysk plantage og på Bornholm, spøger der også et par ved Vestkysten. Perleugle parret har i dette tilfælde vist interesse for en af skovdistriktets opsatte perleuglekasser, og ofte sidder den ene ugle i kassen og kikker ud af hullet. Ved et kontrolbesøg med hulkameraet søndag d. 20. juni var der imidlertid ingen tegn på yngleaktivitet i redekassen. Da det drejer sig om et nyetableret par, kan æglægningstidspunktet godt blive skubbet til senere hen på sommeren. I slutningen af juli vil der blive foretaget et nyt kontrolbesøg af kassen.


© Helge Sørensen

Fakta
Vingefang: 52-58 cm.
Længde: 25 cm.
Vægt: 90-120 g.
Vægt (hun): 120-210 g.
Kuldstørrelse: 3-7 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 25-32 dage
Ungetid: 28-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 0-15
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 73
Sidste måned: 98

Forrige artLink til denne sideNæste art