Stevns


Stevns Klint 19. maj 2007 fra Flagbanken.

Adgangsforhold
Der går en såkaldt trampesti fra Bøgeskov Havn i nord til Rødvig Havn i syd. Det giver mulighed for at gå oven for klinten tæt på vandet på næsten hele strækningen. En del steder er der desuden mulighed for at komme ned på stranden og gå neden for klinten.

Udnyttelse
Selve klinten og kanten lige ovenfor er ikke udnyttet til produktionsformål, men helt ud til denne bræmme af træet går det intensivt udnyttede agerland.

Stevns Klint udnyttes desuden rekreativt. Over klinten af folk på skovtur og af handglidere. Langs kysten og lidt ude i vandet desuden af lystfiskere.

Fakta
Kommune: Stevns
Areal: 581 hektar
Ejerforhold: Privat eje. Højerup Kirke dog fondsejet.

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side