Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Slivsø


Udsigt mod SØ, med Slivsø Havn i forgrunden

Beskrivelse
Slivsøen var før i tiden en enestående Tunneldals-Lagunesø. Efter den seneste istid lå området som en saltvands-holdig fjordarm, der så med tiden blev afsnævret fra Lillebælt pga. sandaflejringer ved kysten. Derved opstod en ferskvands-lagunesø.

I slutningen af 1950'erne blev søen (som så mange andre steder) drænet for vand, så ny landbrugsjord kunne dyrkes.

Den 20. marts 2004 (efter flere måneders anlægsarbejde) blev der åbnet for vandet, så Sønderjyllands tredjestørste sø igen kan pryde landskabet.
Sønderjyllands Amt har stået for retablerings-projeketet, som et led i Vandmiljøplan II, hvor formålet bl.a. er at mindste udledningen af kvælstof til de indre danske farvande.

Søen er en langstrakt lavvandet ferskvandssø, med maxdybde på 3,5 meter, og gennemsnitsdybde på 2,2 meter. Længden er ca. 2,4 km. og bredden ca. 800 meter.
Søen er et resultat af en retablering i foråret 2004, og derfor er bredvegetationen og fiskebestanden endnu sparsom.

Der findes lavvandede område mod vest (ind mod Hoptrup by) og mod øst, hvor der også ligger et par småøer.
På nordsiden af søen (langs den gamle kanal) findes en kratbevokset skråning, hvor der er et rigt liv af småfugle.
På sydsiden kan man via en sti komme gennem Skærbækslugten, der er en smeltevands-slugt, der stort set har ligget uberørt siden istiden.

Der er etableret P-muligheder omkring søen, ligesom det også er muligt at gå en tur rundt om søen (ca. 8. km.).

Adgangsforhold
Slivsøen ligger ved byen Hoptrup, ca. 9 km. syd for Haderslev.
I Hoptrup findes der en fin P-plads umiddelbart syd for Hoptrup Højskole. Herfra kan man gå langs Hoptrup Å ud til søen, og her følge den gamle kanal nord om søen. Efter 4-500 meter kommer man til Slivsø Havn, hvor der også er en udsigts-platform. Med tiden vil der her komme bådudlejning, bålplads m.m.

Fortsætter man forbi Slivsø Havn kommer man til Bræråvej, der fører rundt om den østlige del af søen. Ved Bræråvej er der også mulighed for at parkere ved 2 P-pladser.

I den lille by Diernæs (syd for Slivsø), er der mulighed for at følge en nyetableret sti tilbage til Hoptrup. Stien fører gennem naturskønt område, og tæt på vandet. Denne del er bedst sen eftermiddag og aften pga. sollyset.

Udnyttelse
Den midterste del af søen er til rekreativ udnyttelse, med sejlads (lokalt bådlav) og fiskeri.
I øst- og vestdelene er der adgangsforbud.

Fakta
Kommune: Haderslev
Areal: 319 hektar
Ejerforhold: Sønderjyllands Amt (planlægger salg !!)

Sidevisninger
Denne måned: 140
Sidste måned: 116

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet