TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Svartbag    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Smålandsfarvandet

    DATA FOR OBSERVATION NR. 5995112 - 19/04/2008  

Denne observation er uploadet via indtastnings-programmet:

Lokalitet:Gjerrild By/Marshøj/Marshøjvej (11:15 - 15:46)
Observatør:SSL
Medobservatører:RSN, RDN, SWR
  
Fiskeørn (Pandion haliaetus)6
Adfærd:Trækkende mod nord
Kommentar til observationen:11.30, 12.18, 13.15, 13.50, 14.10 og 14.10. Uden klokkeslæt på fuglene fra Nordstrand er det svært at afgøre totalen. Medregner vi fuglene fra Karlby Klint, Glesborg og vores enlige fugl fra Nordstrand er vores total, ni fugle.
  
Links:Information om Fiskeørn
 Billeder af Fiskeørn på netfugl.dk

    OVERSIGT OVER OBSERVATIONER  

Følgende er en sum af alle observationer, indtastet af SSL på lokaliteten den 19-04-2008:

Rød Glente 1 trækforsøgende
Blå Kærhøg 1 2. kalenderår trækforsøgende
Spurvehøg 16 trækkende
Musvåge 92 trækforsøgende
Fiskeørn 6 trækkende mod nord
Tårnfalk 4 overflyvende
Vandrefalk 2
Hjejle 1 overflyvende
Ringdue 250 trækforsøgende
Sanglærke 15 ynglefugle
Landsvale 7 trækkende mod øst
Engpiber 16 trækkende mod øst
Ravn 4 overflyvende
Bomlærke 2 syngende
(0.011 sekunder)