Hostrup Sø, Assenholm Mose & Felsted Vestermark


Sommerdag juli 2007

Beskrivelse
Det internationale fuglebeskyttelses og habitatsområde, IBA nr. 58, dækker samlet et areal på 1330 ha. Geografisk deles området fra øst mod vest i Bjergskov / Felsted Vestermark, Hostrup Sø, øvelsesterrænet for Hjemmeværnsdistrikt Sønderjylland (650 ha), Stevninghus (Det danske Spejderkorps), Assenholm og Klattrup Moser.
En række spændende store fugle holder til i området: Trane, Fiskeørn, Havørn, Rørhøg, Hvepsevåge, Mosehornugle og Stor Hornugle. Af andre fugle er det især værd at bemærke Plettet Rørvagtel, Rørdrum og Tinksmed. Forår og efterår raster større og mindre flokke af forskellige ænder, gæs og svaner. Søen er hjemsted for store og varierede populationer af almindelige søfugle.
Området er ikke kun interessant ornitologisk, men også faunamæssigt, botanisk, geologisk og landskabeligt. Lige syd for IBA området findes Herregården Søgård, der ligger ved Store Søgård Sø. Vejen ind til Fugleværnsfondets reservat Søgård Mose på 16 ha, findes 500 m syd her for på venstre side af vejen mod Kruså.

Adgangsforhold
Store dele af lokaliteten er militære arealer med adgang forbudt. Fra Åbenrå køres ad rute 170 10 kilometer mod Kruså. Drej ind ved rastepladsen og følg grusvejen ind på området til den grønne parkeringsplads. Følg stierne til søen. Der er mange gode udsigtspladser.
Køres der ad motorvejen så drej mod Kliplev ved afkørsel nr. 73, og kør frem til Søgård. Ved Søgård Lejren drejes mod Åbenrå.
Overdrevet Bjergskov er statsejet og har offentlig adgang.

Udnyttelse
Størstedelen af hedearealerne udnyttes som militære skydebaner. Der er lidt jagt og opdyrkning. Området bruges også som rekreativt udflugtsmål.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 1322 hektar
Ejerforhold: Private og staten

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Elledninger
- Færdsel

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Elledninger kabellægges
- Jagtbegrænsning
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned: 407

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet