GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 27/05/2023 ( OBS.)  

    DOF BORNHOLM  
Knortegås (Branta bernicla):
 180 ØHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Grågås (Anser anser):
 20 RSvinemose[Morten Lilleskov Christensen]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 OFErtholmene[Louis Poulsen]
 8 NErtholmene[Henrik Böhmer]
Knopsvane (Cygnus olor):
 15 NVChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 4 RTat[Andreas Winding Mønsted]
 
Par med 5 unger
7 YFBastemose[Hanne Clausen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Raghammer[Jens Christensen]
Knarand (Mareca strepera):
 4 RErtholmene[Per Kjær]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Hun med 3 unger
4 YFBastemose[Hanne Clausen]
 1 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
17 Hammer Odde[Kell Olsen]
 
Birte Hansen
2 RAllinge-Sandkås[John V. Petersen]
 
Brita
4 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
39 Raghammer[Jens Christensen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 2 MRChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Hammer Odde[Kell Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Hammer Odde-Sandvig inkl havn[Kell Olsen]
 12 RRaghammer[Jens Christensen]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 
Set godt i nok godt et halvt sekund, hvorefter den høvlede
direkte gennem buskadset og ud lavt mod N. 
1 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
Mursejler (Apus apus):
 5 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 2 OFTejn Havn[Kell Olsen]
 
Fløj rundt over Melsted dalen
3 OFGudhjem[John Holm]
 
Brita
6 FUNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 8 NChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 8 OFRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 5 TErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
7 TErtholmene[Louis Poulsen]
 18 TErtholmene[Henrik Böhmer]
Gøg (Cuculus canorus):
 1 SYBastemose[Morten Lilleskov Christensen]
Ringdue (Columba palumbus):
 30 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 12 RErtholmene[Per Kjær]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 SYBastemose[Hanne Clausen]
Engsnarre (Crex crex):
 
Formodentlig denne art - ej at forveklse med den vagtel der
også sås på øen samme dag.
Beskrivelse følger.
0 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
Blishøne (Fulica atra):
 1 SYBastemose[Morten Lilleskov Christensen]
Trane (Grus grus):
 
Gul rute
2 YF KParadisbakker[Carsten Andersen]
 
2140
33 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 2 YF BRSvinemose[Morten Lilleskov Christensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 1 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RHammer Odde-Sandvig inkl havn[Kell Olsen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 110 ØHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 1 OFChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 OFChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 1 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 OFChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
spillende i Pumpen tidligt om morgenen
2 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
 1 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 325 ØHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RRaghammer[Jens Christensen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 2 NVChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
2 VErtholmene[Louis Poulsen]
 2 VErtholmene[Carit Xerxes]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 1 VHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Stormmåge (Larus canus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Hammer Odde[Kell Olsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 2 RTejn Havn[Kell Olsen]
 
Brita
4 OFNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 2 OFRaghammer[Jens Christensen]
Svartbag (Larus marinus):
 1 3KRHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Sildemåge (Larus fuscus):
 1 OFChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 2 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
Alk (Alca torda):
 2 RHammer Odde[Kell Olsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 1 ØHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Hvid Stork (Ciconia ciconia):
 
2140
1 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 80 ØHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Brita
2 OFNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
30 Raghammer[Jens Christensen]
 12 OFRaghammer[Jens Christensen]
 9 TErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
12 TErtholmene[Louis Poulsen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 SYBastemose[Morten Lilleskov Christensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 OFØlene[Carsten Andersen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 FU THammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Vingeklap
1 YF THBorgesø inkl. Lilleborg[Jesper Møller]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 TFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 NChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 FFURaghammer[Jens Christensen]
 1 FTErtholmene[Per Kjær]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Fløj rundt over Melsted dalen
1 OFGudhjem[John Holm]
 1 FUBrohuse[Hanne Clausen]
Musvåge (Buteo buteo):
 2 RBorgesø inkl. Lilleborg[Jesper Møller]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Christiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
1 trk. NNØ kl 17:17
1 Christiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Ertholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 TErtholmene[Louis Poulsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 Christiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 NChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 1 NErtholmene[Henrik Böhmer]
Pirol (Oriolus oriolus):
 
Gul rute
1 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 
Tre par Rømersvej
6 RØlene[Carsten Andersen]
 4 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 MRChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 MRSvinemose[Morten Lilleskov Christensen]
 3 RErtholmene[Per Kjær]
Allike (Coloeus monedula):
 5 Hammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 30 FURaghammer[Jens Christensen]
 3 RRaghammer[Jens Christensen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 20 FURaghammer[Jens Christensen]
 1 RRaghammer[Jens Christensen]
 1 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Ravn (Corvus corax):
 1 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 2 RRaghammer[Jens Christensen]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
 1 RErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 1 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 6 YF SYRaghammer[Jens Christensen]
 3 RRaghammer[Jens Christensen]
Digesvale (Riparia riparia):
 1 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
c. 50 par i klitter, grøfter og volde
100 YFRaghammer[Jens Christensen]
 65 OFRaghammer[Jens Christensen]
 3 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Landsvale (Hirundo rustica):
 1 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 2 OFHammer Odde-Sandvig inkl havn[Kell Olsen]
 
Brita
4 FUNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 35 RErtholmene[Per Kjær]
 15 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Bysvale (Delichon urbicum):
 6 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Brita
8 FUNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 12 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
22 FUErtholmene[Louis Poulsen]
 30 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
 
Gul rute
17 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 1 SYHammer Odde[Kell Olsen]
 1 SYHammer Odde-Sandvig inkl havn[Kell Olsen]
 3 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 SYChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 
Gul rute
47 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 4 SYBastemose[Hanne Clausen]
 2 RRaghammer[Jens Christensen]
 45 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
5 RErtholmene[Louis Poulsen]
 19 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Gul rute
4 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 1 SYBastemose[Hanne Clausen]
 3 RErtholmene[Per Kjær]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 1 RErtholmene[Per Kjær]
Gulbug (Hippolais icterina):
 4 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 SYChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 
Gul rute
1 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 30 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
5 RErtholmene[Louis Poulsen]
 7 RErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 6 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Græshoppesanger (Locustella naevia):
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Gul rute
18 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 2 RErtholmene[Per Kjær]
 3 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Havesanger (Sylvia borin):
 4 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
Gul rute
32 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 1 SYBastemose[Hanne Clausen]
 2 SYRaghammer[Jens Christensen]
 2 RRaghammer[Jens Christensen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
 4 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Høgesanger (Curruca nisoria):
 
PKj fremviste denne flotte fugl - tak! 
1 M2KRIChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
Kaldende og syngende omkring skolen, hørt flere
gange, men desværre aldrig set af mig (dog set godt af
HBØ). Øv, jeg kan desværre ikke bruge en
kun-hørt høgesanger som nyt DK-kryds, selv om
fuglen er sikkert bestemt. Dagens anden fugl, da den var
uden ring iflg. HBØ, og dermed forskellig fra den
ringmærkede fugl i morges.
1 MSYChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 1 M2KRIErtholmene[Per Kjær]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Ertholmene[Louis Poulsen]
 1 SYErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Ertholmene[Henrik Böhmer]
 1 M2KRIErtholmene[Carit Xerxes]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Christiansø[Andreas Winding Mønsted]
 2 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
3 RErtholmene[Louis Poulsen]
 8 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Tornsanger (Curruca communis):
 
Brita
1 SYNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 4 SYChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 5 SYRaghammer[Jens Christensen]
 2 RRaghammer[Jens Christensen]
 8 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
3 RErtholmene[Louis Poulsen]
 5 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
Gul rute
3 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
Gul rute
12 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 1 SYBastemose[Hanne Clausen]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 30 FURaghammer[Jens Christensen]
 8 RErtholmene[Per Kjær]
 12 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Birte Hansen
1 SYAllinge-Sandkås[John V. Petersen]
 1 SYBastemose[Morten Lilleskov Christensen]
 1 SYSvinemose[Morten Lilleskov Christensen]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 1 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Solsort (Turdus merula):
 4 RErtholmene[Per Kjær]
 2 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 5 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 3 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 
Gul rute
3 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 6 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
5 RErtholmene[Louis Poulsen]
 5 RErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 7 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 
Gul rute
1 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 1 SYBastemose[Hanne Clausen]
 2 SYBastemose[Morten Lilleskov Christensen]
Lille Fluesnapper (Ficedula parva):
 
Pp hvor den hævdede territorie d.24, men tavs. 
1 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 3 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
Brillerne 1 (2k han sy.) + frugttræerne 1 + havnen 1.
3 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Ertholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
5 RErtholmene[Louis Poulsen]
 1 RErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 6 RErtholmene[Henrik Böhmer]
 5 RErtholmene[Carit Xerxes]
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
 1 SYHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 2 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 
Gul rute
2 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
2 RErtholmene[Louis Poulsen]
 2 RErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 4 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
2 RErtholmene[Louis Poulsen]
 1 RErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 1 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Medtaget da den fu med bynkefugl. Flere sy.. 
1 MFUHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 4 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 
Gul rute
4 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 3 RErtholmene[Per Kjær]
 3 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 
Rømersvej
2 MYF THØlene[Carsten Andersen]
 1 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
2 par
4 YFRaghammer[Jens Christensen]
 1 RRaghammer[Jens Christensen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 2 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 2 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 1 RRaghammer[Jens Christensen]
 2 RErtholmene[Lauritz Xerxes Walter]
 2 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Gråspurv (Passer domesticus):
 
Brita
8 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 3 TErtholmene[Per Kjær]
 1 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 2 TErtholmene[Per Kjær]
Gul Vipstjert (ssp. flava) (Motacilla flava flava):
 1 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 SYHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RHammer Odde[Kell Olsen]
 
Brita
2 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 15 YFRaghammer[Jens Christensen]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
2 RErtholmene[Louis Poulsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 3 YF SYRaghammer[Jens Christensen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 40 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Gul rute
2 SYParadisbakker[Carsten Andersen]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 TErtholmene[Louis Poulsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 SYHammer Odde-Sandvig inkl havn[Kell Olsen]
 1 SYBastemose[Hanne Clausen]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
 2 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 2 TFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Gul rute
2 RParadisbakker[Carsten Andersen]
Karmindompap (Carpodacus erythrinus):
 
Brita
1 SYNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 1 SYSvenskehavn[Carsten Andersen]
 1 2KSYRaghammer[Jens Christensen]
 1 RRaghammer[Jens Christensen]
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 6 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 4 RChristiansø[Mathias Blicher Bjerregård]
 8 RErtholmene[Per Kjær]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
 2 RErtholmene[Henrik Böhmer]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
Gul rute
56 RParadisbakker[Carsten Andersen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 15 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RChristiansø[Andreas Winding Mønsted]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
11-13°, 4-2m/s, N-Ø-S, 0/8, BoHoSigt4/4
1 RErtholmene[Louis Poulsen]

(0.243 sekunder)