GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 19/09/2023 ( OBS.)  

    DOF FYN  
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 3 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Canadagås (Branta canadensis):
 21 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 
+ 1 døde
21 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Grågås (Anser anser):
 176 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 420 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 6 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Skeand (Spatula clypeata):
 1 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Knarand (Mareca strepera):
 5 RAssens Sukkerfabriks jordbassiner[Lars Peter Hansen]
 1 OFFirtalsstrand & Mellemstykket[Jørn Knudsen]
Pibeand (Mareca penelope):
 171 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 150 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 1 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 98 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 
byge
4 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Spidsand (Anas acuta):
 33 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 33 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Krikand (Anas crecca):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
79 Bøjden Nor[Leif Kristensen]
 30 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Taffeland (Aythya ferina):
 147 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 155 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 130 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 130 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 4 REriks Hale (Ærøs Hale)[Ole Dahlgreen]
Sortand (Melanitta nigra):
 28 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 1 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Huldue (Columba oenas):
 12 TDovns Klint[Søren Bøgelund]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 
byge
3 OFUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Blishøne (Fulica atra):
 132 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 150 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 
byge
7 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 6 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 13 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 
byge
1 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 1 VDR FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 2 RBøsøre[Lars Kirk]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 820 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 850 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 76 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 46 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 1 REriks Hale (Ærøs Hale)[Ole Dahlgreen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 74 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 52 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Storspove (Numenius arquata):
 1 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 1 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 1 RBøsøre[Lars Kirk]
 25 FUMonnet - Tåsinge[Carsten Skou]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 20 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 20 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 1 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 
vingebånd set. Det er sandsynligvis racen islandia 
2 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Bøjden Nor[Leif Kristensen]
 5 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Rødben (Tringa totanus):
 1 RBøsøre[Lars Kirk]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 2 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 2 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 9 RBøsøre[Lars Kirk]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 8 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 5 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea):
 5 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 5 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 125 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 95 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 1 RBøsøre[Lars Kirk]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 4 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 5 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 1 ADVDR FUHav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs[Jens-Gert Hansen]
 4 ADTDovns Klint[Søren Bøgelund]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 46 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 4 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 200 RBøsøre[Lars Kirk]
 
byge
1 OFUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Stormmåge (Larus canus):
 21 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 20 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 7 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 2 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Svartbag (Larus marinus):
 3 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 3 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Lille Kjove (Stercorarius longicaudus):
 1 1KMF TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 99 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 100 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 3 RBøsøre[Lars Kirk]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 10 RDræet[Jens Bækkelund]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Bøjden Nor[Leif Kristensen]
 3 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 
byge
1 RUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 TDovns Klint[Søren Bøgelund]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 RÆbelø[Jens Bækkelund]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 2 TDovns Klint[Søren Bøgelund]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 21 TDovns Klint[Søren Bøgelund]
 16 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 13 TGulstav[Søren Bøgelund]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 3 TDovns Klint[Søren Bøgelund]
 5 TGulstav[Søren Bøgelund]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 3 TGulstav[Søren Bøgelund]
Steppehøg (Circus macrourus):
 
halskrave  hvidkindplet  grålig spids på
hånd
1 JUVTGulstav[Søren Bøgelund]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 OFÆbelø Holm[Jens Bækkelund]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Vejrup Mark
1 RVejrup v/Indslev[Nis Rattenborg]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Vejrup Mark
1 RVejrup v/Indslev[Nis Rattenborg]
 1 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 4 RDovns Klint[Søren Bøgelund]
 
6.34, 6.58
2 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 2 TDovns Klint[Søren Bøgelund]
 2 TGulstav[Søren Bøgelund]
Husskade (Pica pica):
 
byge
1 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Råge (Corvus frugilegus):
 5 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 25 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 
byge
1 OFUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 3 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Musvit (Parus major):
 
byge
1 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Landsvale (Hirundo rustica):
 4 OFAssens Sukkerfabriks jordbassiner[Lars Peter Hansen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 67 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 40 FUBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 2 FUStjovl[Carsten Skou]
 4 RStjovl[Leif Sørensen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 TDovns Klint[Søren Bøgelund]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 6 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 2 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]
 1 RBøsøre[Lars Kirk]
 1 REriks Hale (Ærøs Hale)[Ole Dahlgreen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 43 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 10 RBøjden Nor[Niels Bomholt Jensen]

(0.140 sekunder)