GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    MANDAG DEN 27/05/2024 ( OBS.)  

    DOF SØNDERJYLLAND  
Canadagås (Branta canadensis):
 
6100KSRB
18 RSlivsø, Hoptrup[Ib Birkblad]
 13 RRudbøl Sø[Gerda Bladt]
 13 RRudbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]
 
NNØ
26 NHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
 21 NHasberg Sø, danske del[Morten Bentzon Hansen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 3 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Set fra matriklen 
150 Sønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
[Snegås] (Anser caerulescens):
 
med grågæs og canadagæs
6100KSRB
1 RSlivsø, Hoptrup[Ib Birkblad]
Grågås (Anser anser):
 100 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Obs fra grænsevejen 
50 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Kruså Møllesø[Poul Erik Junk]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Bov[Poul Erik Junk]
 2 OFBroager[Bjarne Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Haderslev Fjord[Leif Keller]
 45 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 2 RHasberg Sø, tyske del.[Gerda Bladt]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 1 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Thomas Varto Nielsen]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 4 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 4 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Haderslev Fjord[Leif Keller]
 420 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Obs fra grænsevejen 
2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 35 RSaltvandssøen[Gerda Bladt]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
100 RDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
Rustand (Tadorna ferruginea):
 
3 sammen 
3 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 3 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
 3 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Atlingand (Spatula querquedula):
 13 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 12 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
 10 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 3 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Thomas Varto Nielsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 24 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 30 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Knarand (Mareca strepera):
 70 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 
Ferskvandsreservat 
1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 200 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 20 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Thomas Varto Nielsen]
Pibeand (Mareca penelope):
 25 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 24 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Ferskvandsreservat 
50 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 
Obs fra grænsevejen 
8 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 4 FUEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Spidsand (Anas acuta):
 7 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Krikand (Anas crecca):
 14 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Ferskvandsreservat 
2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 1 YF SYGrim Mose[Jesper Tofft]
Mursejler (Apus apus):
 1 OFPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 
Obs fra min altan
6 RSønderborg - øst for Sundet[Klaus Bo Jensen]
Gøg (Cuculus canorus):
 1 RBroager[Bjarne Nielsen]
 1 RBroager[Bjarne Nielsen]
 1 SYPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 1 SYSønderåen, Rens - Stade[Gerda Bladt]
 2 RSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
 1 SYBremsbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 14 OFBroager[Bjarne Nielsen]
 9 OFBroager[Bjarne Nielsen]
Huldue (Columba oenas):
 1 SYDraved Skov[Johan P. F. Jørgensen]
 1 SYToghale[Peter Kjer Hansen]
Ringdue (Columba palumbus):
 3 RBroager[Bjarne Nielsen]
 3 RBroager[Bjarne Nielsen]
 2 OFPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 
Set fra matriklen 
2 FUSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 3 REgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 
Set fra matriklen 
2 FUSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Blishøne (Fulica atra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Bov[Poul Erik Junk]
Trane (Grus grus):
 2 RSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
 
Højt i V form
10 SVAbild[Harry Antonisen]
 11 OFAbkær Mose[Niels Peter Møller Jensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
Ferskvandsreservat 
1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 4 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 12 RSaltvandssøen[Gerda Bladt]
Stylteløber (Himantopus himantopus):
 1 MRMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 
6100KSRB
2 FUSlivsø, Hoptrup[Ib Birkblad]
 110 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Obs fra grænsevejen 
5 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 46 FUSaltvandssøen[Gerda Bladt]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 20 RSaltvandssøen[Gerda Bladt]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
1 FUDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 290 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 300 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 4 RSaltvandssøen[Gerda Bladt]
 30 RDet Fremskudte Dige Syd[Thomas Varto Nielsen]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
20 FUDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 1 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Thomas Varto Nielsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 1 OFBroager[Bjarne Nielsen]
 
Obs fra grænsevejen 
20 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
Hvidbrystet Præstekrave (Anarhynchus alexandrinus):
 4 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 5 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Lakolk Sydsøer, Rømø[Mikkel Willemoes Kristensen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 110 RHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
12 RDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 12 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 3 THSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Rødben (Tringa totanus):
 100 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Obs fra grænsevejen 
13 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 60 RHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
10 RDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
Sortklire (Tringa erythropus):
 3 RHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 11 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 7 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 4 SHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
 8 RLakolk Sydsøer, Rømø[Mikkel Willemoes Kristensen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 6 RHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
2 FUDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 70 RHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
 60 RDet Fremskudte Dige Syd[Thomas Varto Nielsen]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
20 RDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
Brushane (Calidris pugnax):
 8 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
 24 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Obs fra grænsevejen 
5 MRMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 5 RLakolk Sydsøer, Rømø[Mikkel Willemoes Kristensen]
Kærløber (Calidris falcinellus):
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea):
 12 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 12 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Temmincksryle (Calidris temminckii):
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 1 RLakolk Sydsøer, Rømø[Mikkel Willemoes Kristensen]
Sandløber (Calidris alba):
 32 RHøjer Vade[Thomas Varto Nielsen]
 4 RDet Fremskudte Dige Syd[Thomas Varto Nielsen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 200 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 45 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
300 FUDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
 5 RLakolk Sydsøer, Rømø[Mikkel Willemoes Kristensen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 5 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
Ferskvandsreservat 
1 FUMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
 2 RDet Fremskudte Dige Syd[Thomas Varto Nielsen]
 2 RForlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K...[Morten Bentzon Hansen]
Sortterne (Chlidonias niger):
 3 FUHasberg Sø, danske del[Gerda Bladt]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 2 RBremsbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 4 2KRMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Obs fra grænsevejen 
15 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
Stormmåge (Larus canus):
 1 RBroager[Bjarne Nielsen]
 1 RBroager[Bjarne Nielsen]
 
Obs fra min altan
1 RSønderborg - øst for Sundet[Klaus Bo Jensen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 1 OFBroager[Bjarne Nielsen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Ferskvandsreservat 
20 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 40 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Ferskvandsreservat 
50 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 47 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 4 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 6 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 9 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 9 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 THSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Ferskvandsreservat 
4 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 3 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Ferskvandsreservat 
4 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
 2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 1 REgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
 1 OFSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
 1 RHasberg Sø, tyske del.[Gerda Bladt]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Ags
Nordnordvest
1 NVSønderborg - øst for Sundet[Oliver Laursen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 1 MFUBremsbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]
Hedehøg (Circus pygargus):
 1 MRRanderup[Svend Anker Schwebs]
 1 MADOFMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Mikkel Willemoes Kristensen]
 1 TRømødæmningen[Lars Knudsen]
 1 FRLakolk Sydsøer, Rømø[Mikkel Willemoes Kristensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 1 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Thomas Varto Nielsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 OFPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 1 Sønderborg - øst for Sundet[Else Dupont]
 1 OFSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Natugle (Strix aluco):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nygård- og Præsteskov[Leif Keller]
Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius):
 2 YF FUDraved Skov[Johan P. F. Jørgensen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 FUPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 
Set fra matriklen 
1 RSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RDraved Skov[Harry Antonisen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 FUSønderborg - øst for Sundet[Else Dupont]
Husskade (Pica pica):
 
Obs fra min altan
1 RSønderborg - øst for Sundet[Klaus Bo Jensen]
Allike (Coloeus monedula):
 
Set fra matriklen 
2 RSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 
- den ‘snuppede’ lige et æg fra Ringdue-reden…
1 FUSønderborg - øst for Sundet[Else Dupont]
 
Obs fra min altan
1 RSønderborg - øst for Sundet[Klaus Bo Jensen]
Råge (Corvus frugilegus):
 1 OFBroager[Bjarne Nielsen]
 
Set fra matriklen 
15 OFSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Sortkrage/Gråkrage (Corvus corone/C. cornix):
 1 RBroager[Bjarne Nielsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 1 SYSønderskoven, Sønderborg[Kaj Abildgaard]
Landsvale (Hirundo rustica):
 2 FUSønderåen, Rens - Stade[Gerda Bladt]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 1 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 3 SYPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 1 SYEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
 1 SYSønderåen, Rens - Stade[Gerda Bladt]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 1 SYSaltvandssøen[Gerda Bladt]
 7 SYNy Frederikskog[Thomas Varto Nielsen]
 1 SYBremsbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 1 SYMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 1 RPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 1 SYBremsbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 2 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
 2 SYMagisterkogen[Morten Bentzon Hansen]
Gulbug (Hippolais icterina):
 2 SYNy Frederikskog[Thomas Varto Nielsen]
Savisanger (Locustella luscinioides):
 1 SYMagisterkogen[Morten Bentzon Hansen]
Græshoppesanger (Locustella naevia):
 2 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 2 RPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 1 SYSønderskoven, Sønderborg[Kaj Abildgaard]
 1 SYEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
 1 SYSønderåen, Rens - Stade[Gerda Bladt]
 1 SYBremsbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]
Havesanger (Sylvia borin):
 1 SYSønderskoven, Sønderborg[Kaj Abildgaard]
 1 SYEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 
Obs fra min altan
1 RSønderborg - øst for Sundet[Klaus Bo Jensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 SYPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 2 SYSønderskoven, Sønderborg[Kaj Abildgaard]
 1 SYEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Træløber (Certhia familiaris):
 1 RSønderborg - øst for Sundet[Else Dupont]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 SYDraved Skov[Johan P. F. Jørgensen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 1 OFBroager[Bjarne Nielsen]
 20 FUMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Gerda Bladt]
 1 FUEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 SYPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 1 SYSønderskoven, Sønderborg[Kaj Abildgaard]
 1 SYSønderåen, Rens - Stade[Gerda Bladt]
 1 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Solsort (Turdus merula):
 2 RBroager[Bjarne Nielsen]
 2 RBroager[Bjarne Nielsen]
 
Set fra matriklen 
1 YF BRSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 
Obs fra min altan
3 RSønderborg - øst for Sundet[Klaus Bo Jensen]
 1 FUSønderskoven, Sønderborg[Kaj Abildgaard]
 2 FUEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
 1 SYSønderåen, Rens - Stade[Gerda Bladt]
 4 RSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 1 RNygård- og Præsteskov[Leif Keller]
 2 FUEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 SYSønderskoven, Sønderborg[Kaj Abildgaard]
 1 SYSønderåen, Rens - Stade[Gerda Bladt]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 1 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 1 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 3 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 1 RBroager[Bjarne Nielsen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Set fra matriklen 
1 SYSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Set fra matriklen 
3 FUSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 3 RBroager[Bjarne Nielsen]
 1 OFBroager[Bjarne Nielsen]
 
Set fra matriklen 
1 FUSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 
Obs fra grænsevejen 
2 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Gerda Bladt]
Gul Vipstjert (ssp. flava) (Motacilla flava flava):
 5 RNy Frederikskog[Thomas Varto Nielsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1 RSaltvandssøen[Gerda Bladt]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 2 SYPovls Skov, Nordals[Hans Erik Jensen]
 
Set fra matriklen 
1 SYSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 2 FUEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Grønirisk (Chloris chloris):
 1 RBroager[Bjarne Nielsen]
 
Set fra matriklen 
1 SYSønderborg - øst for Sundet[Anders Otto Nielsen]
 1 SYEgetofte/Løvfrødammene[Kaj Abildgaard]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 2 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Gerda Bladt]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 6 RMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Thomas Varto Nielsen]
 1 SYMargrethekog Nord (nord for Vidåen)[Gerda Bladt]
 1 SYMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Morten Bentzon Hansen]
 
Obs fra diget ved Vidåslusen 
1 SYDet Fremskudte Dige Syd[Gerda Bladt]
 1 SYSølsted Mose[Morten Bentzon Hansen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 1 SYHasberg Sø, tyske del.[Gerda Bladt]
 1 SYBremsbøl Sø[Morten Bentzon Hansen]

(0.194 sekunder)