GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 27/05/2023 ( OBS.)  

    DOF SYDØSTJYLLAND  
Canadagås (Branta canadensis):
 
 10 - 12 mod Ø i morges,ifgl.jg.
10 OFKlejs Skov[Ib Gundelach]
 10 FUSolkær Enge[Tonny Henriksen]
 9 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
Grågås (Anser anser):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PEDER NYGAARD NIELSEN
8 Galtkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
150 Bygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Møgelkærsiden.
 42 gæsl. set.
32 YF UFBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 
7 par med 26 pull.
40 YF UFBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 300 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
56 Solkær Enge[Tonny Henriksen]
 43 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
12 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Bygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Møgelkærsiden.
Første kuld på 4 fra reden på
nordø.
10 YFBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Bjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 4 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 30 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
18 Uldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 10 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 13 RUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 16 RUldum Kær[Henrik Frier]
 12 RKongens Kær[Tim Lassen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 
minivådområdet på Jagtvej 2.
2 RBølling ved Egtved[Geoffrey Charles Preston]
Gravand (Tadorna tadorna):
 15 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 4 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 2 RUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 OFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 3 RGudenåen v. Nedenskov[Mette Bechmann]
 3 RGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
 2 FURandbøldal[Helge Esager]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PEDER NYGAARD NIELSEN
6 Galtkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 11 MRBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Møgelkærsiden.
Næsten alle andrik.
20 RBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 4 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 7 RSolkær Enge[Tonny Henriksen]
 5 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
13 Uldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 1 FUUldum Kær[Søren Rain Johansen]
Krikand (Anas crecca):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 MRGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Taffeland (Aythya ferina):
 
Møgelkærsiden.
1 RBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 1 MRBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Møgelkærsiden.
7 RBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 1 MRBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Hvinand (Bucephala clangula):
 2 FUSolkær Enge[Tonny Henriksen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 2 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 
PIM
3 RTragten (Jyllandssiden)[Eigil Thomasen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 1 RØster Starup[Geoffrey Charles Preston]
 
PIM
2 TTrelde-Østerby[Eigil Thomasen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 MRUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 SYUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 1 SYUldum Kær[Lene Ib]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 1 SYBorlev[Geoffrey Charles Preston]
Mursejler (Apus apus):
 7 OFChristiansfeld[Dorte Colditz]
 5 RGudenåen v. Nedenskov[Mette Bechmann]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
4 FUGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 8 FUSnaptun[Søren Rain Johansen]
 
Møgelkærsiden.
4 FUBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 75 OFBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 1 FUUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 20 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 6 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 15 FUUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 16 OFUldum Kær[Lene Ib]
 2 OFVamdrup[Gert Nicolaisen]
 8 OFVejle[Else-Marie Jørgensen]
 9 OFVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Gøg (Cuculus canorus):
 1 SYNy Sebberup[Erik Røjgaard]
 1 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 2 SYSolkær Enge[Tonny Henriksen]
 2 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 2 RUldum Kær[Leif Johansen]
 2 SYUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 10 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 3 SYUldum Kær[Lene Ib]
 2 THVamdrup[Gert Nicolaisen]
 
vestbyen
1 SYVejle[Johnny Videriksen]
 1 SYSlaggård Banke[Kim Biledgaard]
 1 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
Huldue (Columba oenas):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 1 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
Ringdue (Columba palumbus):
 3 SYRandbøldal[Helge Esager]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 OFSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 18 RUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 3 OFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 3 OFKongens Kær[Tim Lassen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 2 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 RUldum Kær[Henrik Frier]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Uldum Kær[Lene Ib]
Blishøne (Fulica atra):
 7 RBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Møgelkærsiden.
9 RBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 6 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 1 RUldum Kær[Søren Rain Johansen]
Trane (Grus grus):
 
Møgelkærsiden.
Kom lige op i hovedet fra skovengsiden - de 2 forsvandt
SØ,sidste retur mod søen.
3 RBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Bjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 2 YF THSlaggård Banke[Kim Biledgaard]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Møgelkærsiden.
10 YF BBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 11 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 2 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
sydrevle
2 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
 
Møgelkærsiden.
Så var der en grund til,de stadig er. 1 lille unge
-hurtig ind i dække på midtø.
3 YF UFBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 1 RSolkær Enge[Tonny Henriksen]
 3 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 2 OFVejle Havn[Else-Marie Jørgensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
sydrevle i terr
1 YF THVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 2 RBørkop[Christian Treullé]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Møgelkærsiden.
3 RBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 5 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 7 RUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 6 RUldum Kær[Henrik Frier]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 OFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 1 RUldum Kær[Henrik Frier]
Tinksmed (Tringa glareola):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
4 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Havterne (Sterna paradisaea):
 1 FUHaldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle[Jens Gregersen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
3 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Møgelkærsiden.
70 FUBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 60 FUBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 25 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 2 OFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
Stormmåge (Larus canus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
151 Dons Nørresø[Leif Johansen]
 15 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 3 RLysholt[Daniel Palm Eskildsen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 1 OFDons Nørresø[Leif Johansen]
 16 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 SYUldum Kær[Henrik Frier]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 9 RBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Møgelkærsiden.
1 RBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 3 OFDons Nørresø[Leif Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
27 Solkær Enge[Tonny Henriksen]
 15 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 2 OFUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 1 RUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 1 OFRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 
kredsede lavt over haven og engen
1 MADFUJordrup Skov[Sten Nielsen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 2 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 1 FOFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 1 MADOFUldum Kær[Henrik Frier]
 1 FOFUldum Kær[Lene Ib]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Set fra motorvejen 
1 RRis Mark[Morten Swayne Storgaard]
 
 Fløj med stor rotte ,smidt ud i morges.
1 FYF FUNøttrup[Ib Gundelach]
 1 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Mod øst
1 ADOFNørrestrand[Karl Kristian Thomsen]
 
Hunnen slog en gæsling
2 FUSolkær Enge[Tonny Henriksen]
 
det lokale ynglepar kredsede højt og lavede flotte
dyk/pirouetter mod hinanden 
2 ADYF THJordrup Skov[Sten Nielsen]
 1 RKongens Kær[Tim Lassen]
 
Kredsede længe over området, højt
1 ADOFSlaggård Banke[Kim Biledgaard]
Musvåge (Buteo buteo):
 
vsk v
1 YF THVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
3 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 2 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 1 OFDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 RUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 OFUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
Natugle (Strix aluco):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Jordrup Skov[Sten Nielsen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
RK
1 RKlostermølle[Per Aarkrog]
 1 FUGudenåen v. Nedenskov[Mette Bechmann]
 1 FUGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
Vendehals (Jynx torquilla):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYHastrup Plantage[Kim Nørgaard Poulsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 FFUBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 1 RHesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Jordrup Skov[Sten Nielsen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Langs motorvejen ved broen 
1 FUErritsø[Jesper Johannes Madsen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RHastrup Plantage[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 MYFNøttrup[Ib Gundelach]
 
Møgelkærsiden.
1 FUBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 1 OFDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 OFUldum Kær[Leif Johansen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 OFUldum Kær[Inger Klit]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 OFVester Nebel[Leif Johansen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
7 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
Husskade (Pica pica):
 3 RGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
Allike (Coloeus monedula):
 3 THRandbøldal[Helge Esager]
 5 RKorning[Else-Marie Jørgensen]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
Råge (Corvus frugilegus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
5 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Møgelkærsiden.
1 OFBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 75 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 7 OFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 7 RLysholt[Daniel Palm Eskildsen]
Sortkrage (Corvus corone):
 
boligbirding
BB F64
5 OFIldved[Dorte Bryrup]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 RTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Over Nordøstungskoven
40 R NATVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Møgelkærsiden.
2 YFBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 15 RBjerre Engsø[Hans Pinstrup]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 2 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 1 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 2 OFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 1 RKongens Kær[Tim Lassen]
Sortkrage x Gråkrage (hybrid) (Corvus corone x C. cornix):
 1 RBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
Ravn (Corvus corax):
 
Møgelkærsiden.
1 YFBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 
var oppe og markede mod Havørnene
2 YF THJordrup Skov[Sten Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Hesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
Sortmejse (Periparus ater):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 2 RVester Nebel[Leif Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 2 SYUldum Kær[Lene Ib]
 1 RKongens Kær[Tim Lassen]
 1 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
Musvit (Parus major):
 1 RVester Nebel[Leif Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
3 YFSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
 1 RKongens Kær[Tim Lassen]
 1 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 1 MOFUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Møgelkærsiden.
1 eng, 1 vinterhestebønne, der er store nu.
2 YF THBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 2 SYSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 3 SYUldum[Else-Marie Jørgensen]
 6 SYØlholm[Else-Marie Jørgensen]
 5 SYHesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
Digesvale (Riparia riparia):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
6 FUGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 2 FURandbøldal[Helge Esager]
 10 YF THVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
8 FUGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Mindst 7 par. I år længere mellem fluerne.
14 YF BRNøttrup[Ib Gundelach]
 6 OFDons Nørresø[Leif Johansen]
 3 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 4 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 1 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 2 FUUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 1 OFUldum Kær[Lene Ib]
Bysvale (Delichon urbicum):
 1 RGudenåen v. Nedenskov[Mette Bechmann]
 1 FUGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 FUGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
 3 par her-yderligere 4-6 par i byen.
14 YF BNøttrup[Ib Gundelach]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
VM VNV v kyst
1 YF THVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 2 SYGadbjerg[Tommy Kaae]
 1 SYHorsens, Caroline Amalie Lund[Lars Nielsen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
 Dem er der blevet færre af,synes det.
2 SYSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 28 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 10 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 SYUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 6 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 3 SYUldum Kær[Lene Ib]
 2 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
 2 SYKuldbjerg[Tommy Kaae]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 RVester Nebel[Leif Johansen]
 3 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 SYGadbjerg[Tommy Kaae]
 4 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 11 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 16 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 5 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 SYUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 4 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 4 SYUldum Kær[Lene Ib]
 3 SYUldum[Else-Marie Jørgensen]
 2 SYØlholm[Else-Marie Jørgensen]
 2 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
 1 SYKuldbjerg[Tommy Kaae]
 1 RLysholt[Daniel Palm Eskildsen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 4 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 5 SYUldum Kær[Inger Klit]
 4 RUldum Kær[Leif Johansen]
 3 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 5 SYUldum Kær[Lene Ib]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
Møgelkærsiden.
3 SYBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 6 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 3 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYUldum Kær[Inger Klit]
 2 RUldum Kær[Leif Johansen]
 3 SYKongens Kær[Tim Lassen]
 2 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 
dueurt-korbær mellem haven og skovhegn
1 YF SYVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 1 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYAskær[Ib Gundelach]
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 7 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 2 SYUldum Kær[Inger Klit]
 2 RUldum Kær[Leif Johansen]
 5 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 2 SYUldum Kær[Lene Ib]
Gulbug (Hippolais icterina):
 1 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
1 SYSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
 1 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
Græshoppesanger (Locustella naevia):
 2 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 2 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 3 SYUldum Kær[Lene Ib]
Munk (Sylvia atricapilla):
 3 SYRandbøldal[Helge Esager]
 1 RVester Nebel[Leif Johansen]
 3 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
16 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 4 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
3 SYSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
 4 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 14 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 2 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 3 SYUldum Kær[Lene Ib]
Havesanger (Sylvia borin):
 1 RVester Nebel[Leif Johansen]
 2 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 5 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
3 SYSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
 4 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 
Boligbirding
BB F41
1 RAlpedalen, Kolding Å[Leif Johansen]
 9 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 SYUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 2 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 1 SYUldum Kær[Lene Ib]
 2 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 1 SYRandbøldal[Helge Esager]
 
VM NV v kyst
1 YF SYVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 2 SYUldum[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYHesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
Tornsanger (Curruca communis):
 2 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
sm vest lysning øst
1 YF SYVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 
Møgelkærsiden.
2 YF THBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 7 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 23 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 3 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 7 RUldum Kær[Leif Johansen]
 2 RUldum Kær[Leif Johansen]
 6 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 8 SYUldum Kær[Lene Ib]
 2 RHesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 3 THRandbøldal[Helge Esager]
 1 RVester Nebel[Leif Johansen]
 2 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
11 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 8 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 2 RUldum Kær[Leif Johansen]
 2 SYUldum Kær[Lene Ib]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 THRandbøldal[Helge Esager]
 1 SYNordre kirkegård, Horsens[Lars Nielsen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
Poppel Vsk nord, sang også
1 YF THVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RHorsens[Jimmy Kristensen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 1 RGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 OFDons Nørresø[Leif Johansen]
 8 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 300 OFUldum Kær[Leif Johansen]
 119 OFUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 450 RUldum Kær[Lene Ib]
 2 YF BRKuldbjerg[Tommy Kaae]
 1 RLysholt[Daniel Palm Eskildsen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 RVester Nebel[Leif Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYUldum Kær[Lene Ib]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Solsort (Turdus merula):
 1 RGudenåen v. Nedenskov[Mette Bechmann]
 1 RGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
 6 FURandbøldal[Helge Esager]
 5 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
11 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 FUGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 3 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 2 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 3 SYHesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 1 RHorsens[Jimmy Kristensen]
 
Set of hørt
1 SYHorsens, Caroline Amalie Lund[Lars Nielsen]
 1 SYNordre kirkegård, Horsens[Lars Nielsen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 THRandbøldal[Helge Esager]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
2 SYSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
 1 SYUldum Kær[Lene Ib]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 3 SYÅrup grusgrav (Hedensted søerne)[Ulrik Knudsen]
 1 SYAskær[Ib Gundelach]
 5 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYUldum Kær[Johnny Meilvang Lawcock]
 4 SYUldum Kær[Inger Klit]
 5 RUldum Kær[Leif Johansen]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 3 SYUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 18 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 6 SYUldum Kær[Lene Ib]
Blåhals (Luscinia svecica):
 1 SYUldum Kær[Inger Klit]
 2 SYUldum Kær[Henrik Frier]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
RK
1 RKlostermølle[Per Aarkrog]
 1 SYGadbjerg[Tommy Kaae]
 1 RHorsens[Jimmy Kristensen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
2 YF SYSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
 
Møgelkærsiden.
1 YF SYBjerre Engsø[Ib Gundelach]
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 SYVamdrup[Gert Nicolaisen]
 
vestbyen
1 SYVejle[Johnny Videriksen]
 1 SYVejle[Else-Marie Jørgensen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 4 YF KVejle Ådal, øvre løb[Anne Schmedes]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 RUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 2 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 1 SYSebberup Skov syd[Erik Røjgaard]
 1 SYØlholm[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYNordre kirkegård, Horsens[Lars Nielsen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
RK
1 MRKlostermølle[Per Aarkrog]
 2 THRandbøldal[Helge Esager]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 RGudenåen v. Nedenskov[Mette Bechmann]
 1 FUGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
 1 FURandbøldal[Helge Esager]
 
Unge sidder langs mur,gårdspl.
3 YF UFNøttrup[Ib Gundelach]
 1 OFDons Nørresø[Leif Johansen]
 1 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 1 RUldum Kær[Leif Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Uldum Kær[Søren Rain Johansen]
 1 RUldum Kær[Lene Ib]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1 YF KSlaggård Banke[Kim Biledgaard]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYHastrup Plantage[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 SYHesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
 1 SYSlaggård Banke[Kim Biledgaard]
 3 RRye Hede[Leif Nørgaard Schmidt]
 1 SYKuldbjerg[Tommy Kaae]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 SYGudenåen v. Nedenskov[Mette Bechmann]
 1 SYGudenåen v. Nedenskov[Johnny Jensen]
 1 SYRandbøldal[Helge Esager]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
13 Vorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 2 SYGadbjerg[Tommy Kaae]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 2 RUldum Kær[Leif Johansen]
 3 RUldum Kær[Søren Rain Johansen]
 2 RUldum Kær[Lene Ib]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Vsk N v poppel
1 THVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 RDons Nørresø[Leif Johansen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
gårdsplads
2 FUVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
2 YF THSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
6 OFGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
gårdsplads
2 RVorsø (landarealer)[Jens Gregersen]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
2 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 
 Efter spindelvæv på kampestenene.
2 YF BNøttrup[Ib Gundelach]
 
Strandskoven omkr. campingpl.
2 YF THSandbjergvig (landområder)[Ib Gundelach]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 2 SYUldum[Else-Marie Jørgensen]
 6 SYHesselballe ved Uldum[Else-Marie Jørgensen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 2 SYTrelde Klint[Dennis Falkenstrøm]
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
1 SYGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 MYF KNøttrup[Ib Gundelach]
 4 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 3 SYUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
PEDER NYGAARD NIELSEN
4 RGaltkær[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 SYBygholm Park[Else-Marie Jørgensen]
 2 RDons Nørresø[Leif Johansen]
 3 RSolkær Enge[Tommy Kousgaard]
 16 RUldum Kær[Else-Marie Jørgensen]
 3 RUldum Kær[Leif Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Uldum Kær[Søren Rain Johansen]
 7 SYUldum Kær[Henrik Frier]
 5 SYUldum Kær[Lene Ib]
 1 SYSlaggård Banke[Kim Biledgaard]

(0.410 sekunder)