GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    MANDAG DEN 27/05/2024 ( OBS.)  

    DOF VESTJYLLAND  
Grågås (Anser anser):
 4 YF UFTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
11 Værnengene[Knud Christensen]
 11 YF UFMejrup Kirkeby Øst[Egon Østergaard]
Knopsvane (Cygnus olor):
 2 YF UFTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 6 RVærnengene[Knud Christensen]
 2 RMejrup Kirkeby Øst[Egon Østergaard]
 1 FULauhede N for Vinderup[Jens-Erik Nygaard]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 2 RGørding[John Dyrehave]
Gravand (Tadorna tadorna):
 12 RVærnengene[Knud Christensen]
 2 RSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
Atlingand (Spatula querquedula):
 1 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 1 MRVærnengene[Knud Christensen]
Skeand (Spatula clypeata):
 1 MRVærnengene[Knud Christensen]
Knarand (Mareca strepera):
 9 MRVærnengene[Ole Amstrup]
 3 RVærnengene[Knud Christensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 3 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
11 Sdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 2 RNdr Feldborg Plantage[Egon Østergaard]
 12 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
5 ROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 3 MRSunddraget[Allan Kjær Villesen]
 2 MRMejrup Kirkeby Øst[Egon Østergaard]
 16 FULauhede N for Vinderup[Jens-Erik Nygaard]
Krikand (Anas crecca):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
4 hanner og 2 hunner
6 RSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 1 MRVærnengene[Knud Christensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
Måske ligger der en hun på æg
1 MRSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 
Sydlige del
Vagtsom, patruljerende. Ligger der en hun og ruger?
1 MROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 1 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 1 FRSunddraget[Allan Kjær Villesen]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 1 SYVærnengene[Ole Amstrup]
 1 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Natravn (Caprimulgus europaeus):
 1 SYStoubæk Krat[Egon Østergaard]
 
Hørt fra Tippervej.
1 SYBjålum Klit[Hans Okkels Birk]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Gludsted Plantage[Andreas Winding Mønsted]
Mursejler (Apus apus):
 
phs
1 OFSkænken Sø[Jette Axelsen]
Gøg (Cuculus canorus):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
2 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 2 SYVærnengene[Ole Amstrup]
 1 OFVærnengene[Rita Merete Hansen]
 3 RVærnengene[Knud Christensen]
 1 SYØster Linå[Karin G. Andersen]
 1 SYTihøje, Heder ved[Verner Jensen]
 2 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Huldue (Columba oenas):
 1 RPallisbjerg[Jens Overgaard Christensen]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 OFTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
3 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 5 RVærnengene[Knud Christensen]
 1 OFTroldhede[Marianne Hansen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 3 RTroldhede[Marianne Hansen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 1 THStoubæk Krat[Egon Østergaard]
Blishøne (Fulica atra):
 2 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
Trane (Grus grus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Sdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 4 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 1 OFOvstrup Hede[Carl Skovbjerg Johnsen]
 
BVHK
3 OFIkast[John Toft Kristensen]
 31 RGørding[John Dyrehave]
 2 OFVester Linå[Peter R. Pedersen Derdau]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
I lille 'midlertid' dam vest for Andesø
2 YF THSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
1pullus blev set fodret under vingen, reden væk eller
oversvømmet, 
3 RHammerum Å og Ådal[Hans Petersen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 3 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 4 FUMejrup Kirkeby Øst[Egon Østergaard]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 2 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 3 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Par
2 FUSunddraget[Allan Kjær Villesen]
 2 OFVedersø Klit[Søren Jepsen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 
1 på rede på lille ø, 2 fouragerende
3 YF BRSunddraget[Allan Kjær Villesen]
 30 YFFjandø[Jens Overgaard Christensen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 7 RVærnengene[Knud Christensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 5 RVærnengene[Ole Amstrup]
 1 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 1 FUSunddraget[Allan Kjær Villesen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 60 RVærnengene[Knud Christensen]
 2 FUSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
 1 RMejrup Kirkeby Øst[Egon Østergaard]
 12 OFLauhede N for Vinderup[Jens-Erik Nygaard]
Storspove (Numenius arquata):
 9 FUVærnengene[Knud Christensen]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 3 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
2 YF THSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 
Sydlige del
2 THOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 1 RVærnengene[Knud Christensen]
Rødben (Tringa totanus):
 25 RVærnengene[Knud Christensen]
 4 RSunddraget[Allan Kjær Villesen]
 1 RSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
 2 OFLauhede N for Vinderup[Jens-Erik Nygaard]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 21 FUFjandø[Jens Overgaard Christensen]
Brushane (Calidris pugnax):
 2 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 7 RVærnengene[Knud Christensen]
Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea):
 
Divobs fra en tælling 
11 FUTipperne[Ole Amstrup]
Dværgryle (Calidris minuta):
 
Divobs fra en tælling 
4 FUTipperne[Ole Amstrup]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
Divobs fra en tælling 
1 RTipperne[Ole Amstrup]
Sortterne (Chlidonias niger):
 
Divobs fra en tælling 
2 SDR RTipperne[Ole Amstrup]
Havterne (Sterna paradisaea):
 
Divobs fra en tælling 
5 RTipperne[Ole Amstrup]
 18 YFFjandø[Jens Overgaard Christensen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Divobs fra en tælling 
2 RTipperne[Ole Amstrup]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 
Divobs fra en tælling 
2 RTipperne[Ole Amstrup]
 8 RFjandø[Jens Overgaard Christensen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
Divobs fra en tælling 
1 2KRTipperne[Ole Amstrup]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
3 FUSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 7 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
1 ROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
Stormmåge (Larus canus):
 2 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 2 YF BRVærnengene[Knud Christensen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 2 RMejrup Kirkeby Øst[Egon Østergaard]
Sildemåge (Larus fuscus):
 2 RVærnengene[Ole Amstrup]
Skestork (Platalea leucorodia):
 2 OFVærnengene[Rita Merete Hansen]
 62 FUVærnengene[Knud Christensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 12 RVærnengene[Knud Christensen]
 
fløj til sydlige bred
1 RHammerum Å og Ådal[Hans Petersen]
 5 OFSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
 2 OFLauhede N for Vinderup[Jens-Erik Nygaard]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 MOFVærnengene[Rita Merete Hansen]
 4 MRVærnengene[Knud Christensen]
 1 MFUFjaltring[Keld Dahl Pedersen]
 1 MFUVonå og Ådal[Martin Pedersen]
 2 OFLauhede N for Vinderup[Jens-Erik Nygaard]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 FUTværmose[Peter Markussen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 FUTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
2 RSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 1 RVærnengene[Ole Amstrup]
 1 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 
Sydlige del
1 ROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 FUSkibbild-Nøvling[Hans Petersen]
 1 OFTroldhede[Marianne Hansen]
 1 OFMejrup Kirkeby Øst[Egon Østergaard]
 1 OFRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Ugle sp. (Strigidae):
 
Nok skovhornugle
1 FUStoubæk Krat[Egon Østergaard]
Vendehals (Jynx torquilla):
 
Rugende fugl
1 YF BRNdr Feldborg Plantage[Egon Østergaard]
 
Sydlige del
Redekasse 
1 YF BROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 2 RTroldhede[Marianne Hansen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 1 RHarrild Hede[Bøje Rauff]
 1 MRBjålum Klit[Ole Amstrup]
 
Sydlige del
1 MTHOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 ROvstrup Hede[Carl Skovbjerg Johnsen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 ROvstrup Hede[Carl Skovbjerg Johnsen]
 1 RTroldhede[Marianne Hansen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
1 RSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 3 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
2 ROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 RTroldhede[Marianne Hansen]
Ravn (Corvus corax):
 1 OFTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
3 RSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 1 ROvstrup Hede[Carl Skovbjerg Johnsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
2 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 
Sydlige del
2 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Sydlige del
2 YF KOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 RTroldhede[Marianne Hansen]
Musvit (Parus major):
 1 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
To par i redekasse. 
9 YF UROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
Pungmejse (Remiz pendulinus):
 
Set og hørt fint på det "klassiske"
sted.
1 FUSkænken Sø[Svend Erik Petersen]
 
Pp - redebyggende -  Foto haves
phs
1 RSkænken Sø[Jette Axelsen]
 
Set i pil. Hørt.
Jax
1 RSkænken Sø[Peder-Henning Søderstjerna]
Hedelærke (Lullula arborea):
 2 YF SYNdr Feldborg Plantage[Egon Østergaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Ovstrup Hede[Ole C. Olesen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 30 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
1 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 5 SYØster Linå[Karin G. Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
15 Tihøje, Heder ved[Verner Jensen]
 3 SYTroldhede[Marianne Hansen]
Digesvale (Riparia riparia):
 2 FUHammerum Å og Ådal[Hans Petersen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
6 FUSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 37 FUVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
4 FUOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 3 OFTroldhede[Marianne Hansen]
 1 DØDFjelstrup[Jonas Jørgensen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 40 FUVærnengene[Knud Christensen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
1 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 4 SYVærnengene[Ole Amstrup]
 2 SYVærnengene[Knud Christensen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
 2 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
 2 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
2 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 2 SYVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
2 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 2 SYTroldhede[Marianne Hansen]
 3 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 2 SYVærnengene[Rita Merete Hansen]
 1 SYVærnengene[Knud Christensen]
 1 SYGødel Kanal syd for Bjålum Klit[Hans Okkels Birk]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 2 RVærnengene[Knud Christensen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 1 SYVærnengene[Ole Amstrup]
Gulbug (Hippolais icterina):
 1 SYVærnengene[Ole Amstrup]
 1 SYVærnengene[Rita Merete Hansen]
 1 SYVærnengene[Knud Christensen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
 3 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 1 SYTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 3 ROvstrup Hede[Carl Skovbjerg Johnsen]
 3 SYStenholt Skov[Anders Vadstrup]
 2 SYTroldhede[Marianne Hansen]
 1 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Havesanger (Sylvia borin):
 
phs
1 SYSkænken Sø[Jette Axelsen]
 1 SYVærnengene[Ole Amstrup]
 1 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 1 SYVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
1 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
Tornsanger (Curruca communis):
 3 RVærnengene[Knud Christensen]
 2 SYHammerum Å og Ådal[Hans Petersen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
 1 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 2 SYStenholt Skov[Anders Vadstrup]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 2 SYVærnengene[Ole Amstrup]
 1 SYVærnengene[Rita Merete Hansen]
 1 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
1 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 SYStenholt Skov[Anders Vadstrup]
Stær (Sturnus vulgaris):
 9 RVærnengene[Knud Christensen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Sydlige del
1 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 SYStenholt Skov[Anders Vadstrup]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
 2 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 1 SYRøddinglund Plantage[Verner Jensen]
 1 RJammerdal og Godthåb Plantage[Verner Jensen]
Solsort (Turdus merula):
 1 SYTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
4 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 2 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
6 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 6 RTroldhede[Marianne Hansen]
 1 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
1 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 
Sydlige del
1 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 3 SYStenholt Skov[Anders Vadstrup]
 1 RTroldhede[Marianne Hansen]
Blåhals (Luscinia svecica):
 1 SYSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Sydlige del
1 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 2 ROvstrup Hede[Carl Skovbjerg Johnsen]
 1 SYØster Linå[Karin G. Andersen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
2 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 2 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 
Hørt og set
1 MSYTihøje, Heder ved[Verner Jensen]
 1 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 FFUVærnengene[Ole Amstrup]
 
1 par
2 YF KBjålum Klit[Ole Amstrup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Tihøje, Heder ved[Verner Jensen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 3 RVærnengene[Ole Amstrup]
 1 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
Skovspurv (Passer montanus):
 1 YF BRVærnengene[Ole Amstrup]
 
Sydlige del
I redekasse
1 YF BROvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 
Glentevej
1 YF UFRingkøbing[Eigil Thomasen]
 8 RTroldhede[Marianne Hansen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 5 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 8 RVærnengene[Knud Christensen]
Gul Vipstjert (ssp. flava) (Motacilla flava flava):
 11 RVærnengene[Ole Amstrup]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 10 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 3 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
2 YF KOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 RTroldhede[Marianne Hansen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
6 YFSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 6 RVærnengene[Knud Christensen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
3 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 1 SYVærnengene[Ole Amstrup]
 
Sydlige del
4 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Tihøje, Heder ved[Verner Jensen]
 4 SYTroldhede[Marianne Hansen]
 1 SYRåsted Lilleå fra Femhøjhus til Nymøllevej[Søren Jepsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Lillesøområdet. Obs fra tårnet
2 SYSdr Feldborg Plantage[Ole C. Olesen]
 3 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
5 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 2 SYTroldhede[Marianne Hansen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Sydlige del
4 SYOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 
Glentevej
1 YF UFRingkøbing[Eigil Thomasen]
 2 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 RTorup Sø[Hans Knakkergaard]
 14 RVærnengene[Knud Christensen]
 
Sydlige del
2 YF KOvstrup Hede[Ole C. Olesen]
 3 RTihøje, Heder ved[Verner Jensen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 2 RVærnengene[Ole Amstrup]
 1 SYVedersø Klit[Søren Jepsen]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 6 SYØster Linå[Karin G. Andersen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 2 RVærnengene[Ole Amstrup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Ovstrup Hede[Ole C. Olesen]
 1 ROvstrup Hede[Carl Skovbjerg Johnsen]
 3 RTihøje, Heder ved[Verner Jensen]
 1 SYTroldhede[Marianne Hansen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 2 RVærnengene[Rita Merete Hansen]
 4 RVærnengene[Knud Christensen]

(0.235 sekunder)