GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 11/07/2024 ( OBS.)  

    DOF NORDJYLLAND  
Canadagås (Branta canadensis):
 6 RBygholm Vejle[Lotte Elvej]
Grågås (Anser anser):
 8 OFBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Cykeltur 
45 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 
Cykeltur.
150 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 60 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 138 RBygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
 
Sandormesvinget
KNP
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Knopsvane (Cygnus olor):
 2 RBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Cykeltur.
80 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HNI
8 Valsgård Bæk[Torben Nielsen]
 
Cykeltur 
6 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 80 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Bygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
 2 RBygholm Vejle, Østsø[Gunda Tøfting Kristensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 4 FUBrønderslev[Steen Nysted]
 
Sandormesvinget
KNP
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
6 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 3 RRingfenner[Svend Erik Mikkelsen]
Krikand (Anas crecca):
 75 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 450 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
4 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Cykeltur 
75 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 1 SVTranestederne[Martin Høj Hansen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
4 Grenen, Skagen[Seán Walsh]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 
Sandormesvinget
KNP
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 
Obs fra Tranestederne
22 RÅlbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
 
Obs fra Tranestederne
40 RÅlbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Obs fra Tranestederne
1320 RÅlbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 6 YF UFVokslev[Anders Holm Jessen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
9520PBA
1 MRAnnerup Mose[Helene Bjørn]
 1 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 1 SYTorup og Klim Fjordholme[Kristian Tikjøb Olsen]
 
Hørt fra matriklen - fra nærliggende marker.
1 SYHald Tostrup[Carsten Svejstrup Sørensen]
 1 SYMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 1 SYNørre Sørig[Henny Buhl]
 2 SYRåbjerg[Nicolai Jeppesen]
Natravn (Caprimulgus europaeus):
 
Begge Natravne set flyvende sammen i lysningen gennem hele
observationsperioden
2 SYTornby Klitplantage[Peter Brodersen]
 
S for Knasborg Å
Optælling aften/nat i det meste af den sydlige del af
plantagen.
39 RÅlbæk Klitplantage[Morten Christensen]
Mursejler (Apus apus):
 1 OFBrønderslev[Steen Nysted]
 8 SAls Odde[Søren Skriver]
 1 OFNørre Lyngby[Christian Terp]
 30 VHulsig[Jens Kirkeby]
 
Matriklen 
5 OFAabybro[Kennerth Kristensen]
 
Matriklen
9 FUAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 1 RVejgård, Aalborg[Anders Refstrup]
Ringdue (Columba palumbus):
 2 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 2 SYElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 4 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 4 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Aalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 3 RKvissel[Sander Villumsen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
HNI
1 RValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 1 FUBrønderslev[Steen Nysted]
Blishøne (Fulica atra):
 
Natlyt
Flere.
9520PBA
1 THJuelstrup Sø[Helene Bjørn]
Prærietrane (SU) (Antigone canadensis):
 
Står til venstre i billedet. Sammen med ca 30 Traner.
Fløj fra området, mod sydvest. 
1 RVust Holme[Karl Kristensen]
 
Set sammen med Kmmk som har foto af tranen
1 RVust Holme[Gunda Tøfting Kristensen]
 
Var i flok med 37 traner, blev set i skop på 4-500 m
afstand. Fotos beskåret.
1 FUVust Holme[Kristian Tikjøb Olsen]
Trane (Grus grus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Bygholm Vejle[Allan Pade]
 1 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 7 FUTorup og Klim Fjordholme[Kristian Tikjøb Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
28 Torup Holme[Allan Pade]
 
Ungfugle imellem dem
22 FUVust Holme[Martin Kristensen]
 28 R TVust Holme[Gunda Tøfting Kristensen]
 37 FUVust Holme[Kristian Tikjøb Olsen]
 
Et par mer to unger.
4 YF UFMellemområdet, Lille Vildmose[Albert Schmidt]
 2 RMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 2 RTranestederne[Martin Høj Hansen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
 
HNI
2 YF THValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 1 YF BRGundersted[Gunnar Hansen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Obs fra Tranestederne
1 RÅlbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 1 RBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 4 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
 6 RFrydenstrand, Frederikshavn[Erik Thomsen]
 4 RNørhalne, grusgrav-søer NV[Svend Erik Mikkelsen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 17 ADSDR RUlvedybet[Rune Sø Neergaard]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 5 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 6 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
 160 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 2 FUBygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
 
EJ
1 RStrandby ved Frederikshavn[Aase Jensen]
 1 SVTranestederne[Martin Høj Hansen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 18 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 FUBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 20 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Bygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
 2 FUBygholm Vejle, Østsø[Gunda Tøfting Kristensen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 1 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 1 FUJerup Strand og Enge[Henny Buhl]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
16 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
5 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 2 FUTranestederne[Martin Høj Hansen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 3 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 2 OFBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Cykeltur 
8 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 
Cykeltur.
20 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 350 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 12 RBygholm Vejle, Østsø[Gunda Tøfting Kristensen]
 3 RRingfenner[Svend Erik Mikkelsen]
Småspove (Numenius phaeopus):
 2 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 SVAls Odde[Søren Skriver]
 
Sandormesvinget
KNP
1 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 Grenen, Skagen[Seán Walsh]
 8 FUØster Knasborg[Henny Buhl]
Storspove (Numenius arquata):
 314 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
 110 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 4 FUJerup Strand og Enge[Henny Buhl]
 6 OFAls Odde[Søren Skriver]
 1 OFNørre Lyngby[Christian Terp]
 5 OFBirkesø, Lille Vildmose[Albert Schmidt]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
4 Grenen, Skagen[Seán Walsh]
 
Obs fra Tranestederne
4 SÅlbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 3 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 2 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 3 FUJerup Strand og Enge[Henny Buhl]
 6 OFAls Odde[Søren Skriver]
 
Sandormesvinget
KNP
1 ADSVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 FUBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Cykeltur 
På dæmningen
2 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 1 FUBygholm Vejle, Midtsø[Martin Kristensen]
 2 FUBygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
 
EJ
3 RStrandby ved Frederikshavn[Aase Jensen]
 2 FUNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Anders Holm Jessen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 1 1KRUlvedybet[Rune Sø Neergaard]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 1 RRingfenner[Svend Erik Mikkelsen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 15 OFGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
Sandormesvinget
KNP
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Rødben (Tringa totanus):
 95 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 FUBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 120 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
Sandormesvinget
KNP
1 OFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
3 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 130 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 2 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
 
Cykeltur.
1 FUUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 110 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 1 FUBygholm Vejle, Midtsø[Martin Kristensen]
 1 FUBygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
 
Sandormesvinget
KNP
1 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 4 OFAls Odde[Søren Skriver]
 1 TGrenen, Skagen[Benjamin Bech]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 SVGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 1 SVTranestederne[Martin Høj Hansen]
Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea):
 3 SDR RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 ADSDR RUlvedybet[Rune Sø Neergaard]
 2 SDR RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
Sandormesvinget
KNP
2 ADSDR RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Temmincksryle (Calidris temminckii):
 5 ADRUlvedybet[Rune Sø Neergaard]
Sandløber (Calidris alba):
 2 ADRGrenen, Skagen[Andreas Bruun Kristensen]
 
Sandormesvinget
KNP
1 ADSDR RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 55 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 550 ADRGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 8 OFSlettestrand[Henrik Petersen]
 66 FUFrydenstrand, Frederikshavn[Erik Thomsen]
 31 ADRGrenen, Skagen[Andreas Bruun Kristensen]
 
Sandormesvinget
KNP
41 ADSDR RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LC RS MVB BB
48 Grenen, Skagen[Seán Walsh]
Havterne (Sterna paradisaea):
 3 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
hyanen
3 FUNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 4 OFBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KNP
91 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
46 FUGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 31 FUJerup Strand og Enge[Henny Buhl]
 2 RFrydenstrand, Frederikshavn[Erik Thomsen]
 
hyanen
4 FUNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
Sandormesvinget
KNP
40 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 FUGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Ride (Rissa tridactyla):
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
8 ADRGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 12 OFBrønderslev[Steen Nysted]
 
EJ
8 RStrandby ved Frederikshavn[Aase Jensen]
 
Sandormesvinget
KNP
15 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Natlyt
Flere.
9520PBA
1 SYJuelstrup Sø[Helene Bjørn]
 60 RRingfenner[Svend Erik Mikkelsen]
Stormmåge (Larus canus):
 20 RVejgård, Aalborg[Anders Refstrup]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
hyanen
20 RNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
Sandormesvinget
KNP
35 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Svartbag (Larus marinus):
 
Sandormesvinget
KNP
225 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Måge sp. (Larini):
 
9520PBA
2 OFVolsted Kær[Helene Bjørn]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
hyanen
6 RNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
Sandormesvinget
KNP
40 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
Jagtede en Splitterne
1 OFSlettestrand[Henrik Petersen]
 2 RGrenen, Skagen[Andreas Bruun Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LC RS MVB BB
3 Grenen, Skagen[Seán Walsh]
 3 ØNordstrand, Skagen[Martin Høj Hansen]
 2 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Tejst (Cepphus grylle):
 3 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Alk (Alca torda):
 
Sandormesvinget
KNP
1 2KRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 NVGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Lomvie (Uria aalge):
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 Grenen, Skagen[Seán Walsh]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 2 FUSlettestrand[Henrik Petersen]
 
Sandormesvinget
KNP
5 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
3 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 7 RNordstrand, Skagen[Martin Høj Hansen]
 
Obs fra Tranestederne
11 FUÅlbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
 6 SDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 1 2KRGrenen, Skagen[Andreas Bruun Kristensen]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 3 VDR RNordstrand, Skagen[Martin Høj Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
22 Ålbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
 
Obs fra Tranestederne
20 i flok ud for Hulsig 
22 RÅlbæk Bugt[Martin Høj Hansen]
 2 2KRDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Sule (Morus bassanus):
 1 OFSlettestrand[Henrik Petersen]
 
Sandormesvinget
KNP
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 Grenen, Skagen[Seán Walsh]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Cykeltur 
22 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 3 RBygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
43 Bygholm Vejle[Lotte Elvej]
 8 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
 1 FUBygholm Vejle, Midtsø[Jens Peter Pedersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Bygholm Vejle, Østsø[Allan Pade]
 12 FUBygholm Vejle, Østsø[Gunda Tøfting Kristensen]
 1 FUFrydenstrand, Frederikshavn[Erik Thomsen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Kraptårnet
1 OFBygholm Vejle[Kristian Tikjøb Olsen]
Silkehejre (Egretta garzetta):
 
Lige ud for fugletårnet stod alene. Sort tyndt næb og
prydfjer på toppen.
1 ADRBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
Sølvhejre (Ardea alba):
 73 RBygholm Vejle[Allan Pade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
29 Bygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Optalt 75 men en fintælling ville nok komme over 80
75 RBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
 
3-5
3 RUlvedybet[Rune Sø Neergaard]
 1 RLovns Sø + Enge[Rene Gundersen]
 3 FUBygholm Vejle, Østsø[Gunda Tøfting Kristensen]
 1 RJerup Strand og Enge[Erik Thomsen]
 
Sandormesvinget
KNP
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 4 RBygholm Vejle[Allan Pade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
11 Bygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Cykeltur.
22 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 11 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 1 OFTorup Holme[Allan Pade]
 
Sandormesvinget
KNP
1 1KRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
kamma
2 OFAalborg Universitet[Tom Bak Andersen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 OFØksnebjerg[Martin Lundholm]
 1 OFSkove ved Halkær[Albert Schmidt]
 5 OFGrenen, Skagen[Andreas Bruun Kristensen]
 
Sandormesvinget
KNP
4 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 OFDamsted[John Pedersen]
 1 Hulsig[Jens Kirkeby]
Kongeørn (Aquila chrysaetos):
 
Set fra skjulet ved Tofte sø.
1 OFTofte Skov, Nordmosen[Albert Schmidt]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 RAls Odde[Søren Skriver]
 1 FOFMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RVokslev[Anders Holm Jessen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 MRMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 FUTorup Holme[Allan Pade]
 1 FOFMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 
Sandormesvinget
KNP
1 F2K+FUGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 1 1KOFAls Odde[Søren Skriver]
 
set fra motorvejen
2 FUSnevre[Erik Thomsen]
 1 OFNørre Lyngby[Christian Terp]
 
På slået græsmark 
3 FUMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 3 TFGrenen, Skagen[Andreas Bruun Kristensen]
 
Sammen
2 SVTranestederne[Martin Høj Hansen]
 1 Hulsig[Jens Kirkeby]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Mariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 
Kraptårnet
2 ADRBygholm Vejle[Kristian Tikjøb Olsen]
 1 ADRUlvedybet[Rune Sø Neergaard]
 
Cykeltur.
Set 0940 og 1020 
1 ADRUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 1 RBygholm Vejle, Midtsø[Martin Kristensen]
 2 RBirkesø, Lille Vildmose[Albert Schmidt]
Musvåge (Buteo buteo):
 
HNI
2 RValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 
Cykeltur.
1 OFUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 1 RTorup Holme[Allan Pade]
 3 OFAls Odde[Søren Skriver]
 1 OFElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
Slået græsmark 
3 FUMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 15 TFGrenen, Skagen[Andreas Bruun Kristensen]
 4 Hulsig[Jens Kirkeby]
 2 OFDrastrup Skov[Arne Kiis]
Skovhornugle (Asio otus):
 
3-4 unger hørt kalde
4 RNørre Rubjerg[Sebastian Dreisig]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 1 RJerup Strand og Enge[Henny Buhl]
Natugle (Strix aluco):
 1 SYTornby Klitplantage[Peter Brodersen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
HNI
2 RValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 1 RElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RTranestederne[Martin Høj Hansen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RBrønderslev[Steen Nysted]
 1 RElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RDrastrup Skov[Arne Kiis]
 
fløj larmende over Bøjlevejen 39 imod vest,
også hørt i reservatet kl. 10
1 OFNordstjernevej-Nordlysvej-kvarteret[Poul Blicher Andersen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 FUTorup Holme[Allan Pade]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 2 OFSkove ved Halkær[Albert Schmidt]
 
kamma
1 RAalborg Universitet[Tom Bak Andersen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 
1 han og 2 hunner - set 2 steder
HNI
3 YF FUValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 1 FUJerup Strand og Enge[Henny Buhl]
 2 RTofte Skov[Arne Kiis]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 RElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 RTranestederne[Martin Høj Hansen]
Husskade (Pica pica):
 
9520PBA
2 THAnnerup Mose[Helene Bjørn]
Allike (Coloeus monedula):
 1 RVejgård, Aalborg[Anders Refstrup]
Råge (Corvus frugilegus):
 3 RBrønderslev[Steen Nysted]
 1 OFVejgård, Aalborg[Anders Refstrup]
Gråkrage (Corvus cornix):
 2 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
hyanen
5 RNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
Sandormesvinget
KNP
4 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 2 RRingfenner[Svend Erik Mikkelsen]
 5 YF UFNordstjernevej-Nordlysvej-kvarteret[Poul Blicher Andersen]
Sortkrage x Gråkrage (hybrid) (Corvus corone x C. cornix):
 
hyanen
havde mindre gråt på ryggen end de andre fire
gråkrager, kun lidt på overryggen, men er ikke
helt sikker så derfor nul obs
0 RNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
Ravn (Corvus corax):
 1 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 
HNI
4 YF UFValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 2 RTorup Holme[Allan Pade]
 2 R NATTornby Klitplantage[Peter Brodersen]
 2 RVellingshøj, Hjørring[Henrik Asbjørn Pedersen]
 5 RMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 
Sandormesvinget
KNP
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Topmejse (Lophophanes cristatus):
 2 RElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 RBunken Klitplantage[Martin Høj Hansen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 1 RAls Odde[Søren Skriver]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
Musvit (Parus major):
 3 RNørre Lyngby[Christian Terp]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Cykeltur.
2 OFUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 4 SYTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 1 SYNørre Lyngby[Christian Terp]
Digesvale (Riparia riparia):
 5 FUNørre Lyngby[Christian Terp]
 
hyanen
100 YFNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
Landsvale (Hirundo rustica):
 14 OFBygholm Vejle[Lotte Elvej]
 
Cykeltur 
6 YFUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 8 OFBrønderslev[Steen Nysted]
 17 FUTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 3 FUNørre Lyngby[Christian Terp]
 
hyanen
6 RNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
Matriklen 
1 OFAabybro[Kennerth Kristensen]
 
9520PBA
2 OFVolsted Kær[Helene Bjørn]
 4 RVejgård, Aalborg[Anders Refstrup]
Bysvale (Delichon urbicum):
 6 OFBrønderslev[Steen Nysted]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 1 RAls Odde[Søren Skriver]
 2 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
 1 SYNørhalne, grusgrav-søer NV[Svend Erik Mikkelsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 2 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 SYTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 2 RAls Odde[Søren Skriver]
 5 SYElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 4 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 5 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 6 SYBunken Klitplantage[Martin Høj Hansen]
 2 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
 2 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
 
Matriklen
1 SYAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 1 SYBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 1 SYBygholm Vejle[Lars Jensen Kruse]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 2 RAls Odde[Søren Skriver]
 1 SYNedermose, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 
9520PBA
1 SYAnnerup Mose[Helene Bjørn]
Gulbug (Hippolais icterina):
 1 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Græshoppesanger (Locustella naevia):
 
Rigtig tydelig.
9520PBA
1 SYAnnerup Mose[Helene Bjørn]
 
Natlyt
9520PBA
2 SYVolsted Kær[Helene Bjørn]
Munk (Sylvia atricapilla):
 2 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 SYTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 4 RAls Odde[Søren Skriver]
 2 SYElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 2 SYNørhalne, grusgrav-søer NV[Svend Erik Mikkelsen]
 2 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 1 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Tornsanger (Curruca communis):
 
Cykeltur 
1 SYUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nørre Lyngby[Christian Terp]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 3 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
 1 SYNørhalne, grusgrav-søer NV[Svend Erik Mikkelsen]
 2 SYRingfenner[Svend Erik Mikkelsen]
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 2 RAls Odde[Søren Skriver]
 1 SYElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 SYNørhalne, grusgrav-søer NV[Svend Erik Mikkelsen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 FUBrønderslev[Steen Nysted]
 3 RAls Odde[Søren Skriver]
 1 RElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
Træløber (Certhia familiaris):
 
HNI
1 YF SYValsgård Bæk[Torben Nielsen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Cykeltur.
25 OFUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 
EJ
2 RStrandby ved Frederikshavn[Aase Jensen]
 
Sandormesvinget
KNP
75 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 SYElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
9520PBA
2 SYAnnerup Mose[Helene Bjørn]
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 2 RAls Odde[Søren Skriver]
Solsort (Turdus merula):
 2 RBrønderslev[Steen Nysted]
 1 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 SYTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 1 SYElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 
9520PBA
2 SYVolsted Kær[Helene Bjørn]
 
Matriklen
1 SYAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 
HNI
2 RValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 1 RAls Odde[Søren Skriver]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 2 SYElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Plettet ungedragt. Ser dem hver sommer i haven, men de
yngler ikke her i byen.
1 JUVRHulsig[Jens Kirkeby]
 2 RDet Grå Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 1 RAls Odde[Søren Skriver]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 MRDamsted[John Pedersen]
Skovspurv (Passer montanus):
 3 RBrønderslev[Steen Nysted]
Gråspurv (Passer domesticus):
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 
ålbækstien
16 RAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 1 RTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 1 RTorup Holme[Allan Pade]
 
To fugle kalder. Sandsynligt ynglepar, da der er observeret
to 1K fugle på lokaliteten i år.
2 SYRønnovsholm mark[Kurt Rasmussen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 12 RMariager Fjord, Yderfjorden[Søren Skriver]
 
Cykeltur 
På dæmningen
7 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
 
Cykeltur.
2 FUUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 2 FUTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 1 FUTorup Holme[Allan Pade]
 3 RAls Odde[Søren Skriver]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
Sandormesvinget
KNP
10 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
3 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 1 YF FUNedermose, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) (Motacilla alba yarrellii):
 
Sandormesvinget
KNP
1 MRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Piber sp. (Anthus sp.):
 
Cykeltur 
Meget lille urolig Piber. På dæmningen.
1 RUlvedybet, Perlen[Kennerth Kristensen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1 SYNørre Lyngby[Christian Terp]
 
hyanen
10 RNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 2 RTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 1 RUggerby Å (Bindslev - Uggerby)[Morten Christensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 4 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 2 RØster Brønderslev[Knud Erik Sørensen]
 3 SYTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 3 RElkær Plantage[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 
HNI
1 OFValsgård Bæk[Torben Nielsen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 1 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 3 RNørre Lyngby[Christian Terp]
Grønirisk (Chloris chloris):
 1 RTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 4 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 2 SYNørre Lyngby[Christian Terp]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 SYTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 25 FUNørre Lyngby[Christian Terp]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 1 RAls Odde[Søren Skriver]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
1 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 2 YF THTranestederne[Martin Høj Hansen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
ålbækstien
1 RAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 1 SYJerup Strand og Enge[Henny Buhl]
 2 SYNørre Lyngby[Christian Terp]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 2 SYTorup og Klim Fjordholme[Allan Pade]
 1 SYTorup Holme[Allan Pade]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 2 RNørre Lyngby[Christian Terp]
 
hyanen
1 SYNørre Lyngby Strand[Sebastian Dreisig]
 
verdens ende 3
LC RS MVB BB
2 RGrenen, Skagen[Seán Walsh]
 2 SYNørhalne, grusgrav-søer NV[Svend Erik Mikkelsen]
 1 SYRingfenner[Svend Erik Mikkelsen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
HNI
3 YF SYValsgård Bæk[Torben Nielsen]
 1 SYNørhalne, grusgrav-søer NV[Svend Erik Mikkelsen]

(0.261 sekunder)